background
logotype

Решение № 12-ДО-1480-01/08.02.2023 г.  - "АЛФЕ МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1313-01/23.02.2023 г.  - "АЛМА-Д" ЕООД

Решение № 12-ДО-1411-04/10.04.2023 г.  - "АПОЛО МЕТАЛС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1388-01/11.08.2023 г.  - "АУТО ФАДИ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1493-00/08.02.2023 г.  - "ВИПИ МЕТАЛС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1499-00/08.08.2023 г.  - "ДАТАРЕК" ЕООД

Решение № 12-ДО-1245-06/03.04.2023 г.  - "ДК СОФТРЕЙД" ЕООД

Решение № 12-ДО-1482-01/04.01.2023 г.  - "ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1482-02/05.07.2023 г.  - "ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1251-05/07.06.2023 г.  - "ЕКОСТИЙЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1251-06/26.07.2023 г.  - "ЕКОСТИЙЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023 г.  - "ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1465-01/09.08.2023 г.  - "ИНТЕРМЕТАЛ ЕКСПОРТ" ООД

Решение № 12-ДО-1497-00/18.07.2023 г.  - "КЕЙ ВИ ЕС ГРУП" ЕООД

Решение № 12-ДО-1495-00/18.05.2023 г.  - "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД

Решение № 12-ДО-1491-01/23.02.2023 г.  - "М МЕТАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1492-00/30.01.2023 г.  - "НАЦИ ТРЕЙД" ЕООД

Решение № 12-ДО-1498-00/26.07.2023 г.  - "НОРД ИНДЪСТРИ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1475-01/27.04.2023 г.  - "РАМУС МЕДИКАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1477-02/23.02.2023 г.  - "РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1352-01/14.07.2023 г.  - "СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ" ЕАД

Решение № 12-ДО-1494-00/10.05.2023 г.  - "СИМОНА КИРИЛОВА ГРУП" ЕООД

Решение № 12-ДО-1410-01/27.07.2023 г.  - "ТИЕЛ-ТЕМИ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1374-05/06.04.2023 г.  - "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД

Решение № 12-ДО-1496-00/18.07.2023 г.  - "ЮГЖК" ООД

 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София