background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Няма превишение на показателите за качеството на атмосферния въздух след пожара в квартал Красна поляна

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София уведомява гражданите, че  след възникналия пожар в близост до болница Надежда, измерените стойности не превишават пределно допустимите концентрации. Експерти на инспекцията и Изпълнителната агенция по околна среда са извършили измерването на показателите с Мобилна автоматична станция.

Към следващата страница

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София