background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

РИОСВ – София глоби и наложи по-висока ежемесечна санкция на „Биовет“ АД

РИОСВ – София наложи глоба на „Биовет“ АД, Ботевград, за неизпълнение на предписание за монтиране на  обезмирисително/пречиствателно оборудванев размер на 20 000 лв. Това беше установено след проверки на екоинспекцията в дружеството.

При последващ контрол експерти на РИОСВ констатираха, че на производствената площадка отново се разпространяватмиризми извън границите й. Наложена е и по-висока ежемесечна санкция в размер на 25 000 лв. за изпускане на вещества, които предизвикват неприятни миризми от дейността на обекта – „Производствена площадка“ към „Биовет“ АД. Санкцията ще бъде налагана до преустановяване на нарушението.

Към следващата страница

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София