background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Експерти от  РИОСВ – София и община Сливница почистиха Алдомировското блато

Служители на Регионална инспекция по околната среда и водите в София и от община Сливница се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“. Събраните отпадъци са извозени на регионално депо в Костинброд,  като за транспортните средства, които се включиха в инициативата беше осигурен свободен достъп.

Тази година кампанията ще се проведе на 15 септември под мотото „Да съберем отбора“. В деня на кампанията общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите са осигурени ваучери за бензин и дизел за автомобилите, които ще извозват събраните отпадъци, чували и ръкавици за еднократна употреба за участниците.

Към следващата страница

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София