background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Решение № СО-01-ЕО/31.01.2011 г.на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на Подробен устройствен план (ПУП) –план за регулация и застрояване (ПРЗ) на Курортен комплекс (к.к.) Белчински бани, землище на с. Белчин, община Самоков, с което се постановява да се извършва екологична оценка.

31.01.2011 г.


Решение № СО-02-ЕО/01.02.2011 г.на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ за поземлен имот № 055057, м. „Крайще”, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин за вилно строителство, с което се постановява да не се извършва екологична оценка

01.02.2011 г.


Решение № СО-03-ЕО/03.02.2011 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – София За преценяване на необходимостта от ЕО на Подробен устройствен план (ПУП) – проект за изменение (ПИ) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ І до УПИ ХХІІ, кв. 80, с. Гара Елин Пелин и проект за ПРЗ на имоти в масиви 218, 217, 200, 201, 139, 140, 141, 203, 204 и 205 по КВС на землището на с. Нови хан, общ. Елин Пелин и формиране в масив 208 по КВС на землището на с. Нови хан, общ. Елин Пелин на нови УПИ І и УПИ ІІ, кв. 81 на с. Гара Елин Пелин за изграждане на складово - логистични пространства с общо смесено предназначение „Индустриален Парк - София Изток”, с което се постановява да не се извършва екологична оценка.


Решение № СО-04-ЕО/16.02.2011 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – София.

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ за изграждане на „Складове с обслужващи административни сгради”, в поземлен имот № 022007, м. „Богровски път”, землище на с. Мусачево, община Елин Пелин, с което се постановява да не се извършва екологична оценка.

17.02.2011 г.


РЕШЕНИЕ № СО – 05 – ЕО/2011 г на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП-ПЗ за „Разширение на фотоволтаична електроцентрала Пауново 2,3 с мощност 3.5 MW” в поземлени имоти с №№ 000112 и 051066 в землището на с. Пауново, м. „Кошарищата” и м. „Пролетника”, община Ихтиман, Софийска област, с което се постановява да се извърши екологична оценка.

07.03.2011 г.

 

Решение № СО-06-ЕО/14.03.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-ПСД, кв. 99, гр. Златица, община Златица, за изграждане на фотоволтаична система, с което се постановява да не се извършва екологична оценка.

16.03.2011г.


Решение № СО-07-ЕО/25.03.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ за изграждане на „Складове с обслужващи административни сгради”, в поземлени имоти №№ 062037, 062056, 063014, 063061, 063060, 603040, 063045, 063051, 064001, 064012, 064036, 064022, 064030, 065004, 065040, 065011, 065051, 065107, 065080, 065092, 067061, 090002, 090035, 090046, 091013, 091021, 091069, 091052, 092018, 092025, 092076, 092049 в землището на гр. Елин Пелин, м. „Бештепе”, „Манева търница”, „Кодев кладенец”, „Ански път”, „Търновско ливаде”, „Калини падини”, „Плещов кладенец” община Елин Пелин, с което се постановява да се извършва екологична оценка.

30.03.2011 г.


Решение № СО-08-ЕО/18.03.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ на поземлени имоти № 075054, 075055 и 075064, м. „Черковник”, землище на с. Марица, община Самоков, с отреждане за курорт и допълващи дейности, местоположение: поземлени имоти № 075054, 075055 и 075064, м. „Черковник”, землище на с. Марица, община Самоков, с което се постановява да не се извършва екологична оценка.

19.03.2011 г.


Решение № СО-09-ЕО/21.03.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ на поземлени имоти № 075026, 075036 и 075058, м. „Черковник”, землище на с. Марица, община Самоков, с отреждане за курорт и допълващи дейности, местоположение: поземлени имоти № 075026, 075036 и 075058, м. „Черковник”, землище на с. Марица, община Самоков, с което се постановява да не се извършва екологична оценка.

22.03.2011 г.


Решение № СО-10-ЕО/21.03.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ на поземлени имоти № 075042 и 075060, м. „Черковник”, землище на с. Марица, община Самоков, с отреждане за курорт и допълващи дейности, местоположение: поземлени имоти № 075042 и 075060, м. „Черковник”, землище на с. Марица, община Самоков, с което се постановява да не се извършва екологична оценка.

22.03.2011 г.


Решение № СО-11-ЕО/28.03.2011 г.на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ за изграждане на Спортно развлекателен комплекс с малък басейн в поземлени имоти № 111091, 111014 и 022013, к.л. 761, с. Горубляне и с. Панчарево, м. „Градина” (изток) и м. Булин мост, район Панчарево и район Младост, с което се постановява да не се извършва екологична оценка.
 
28.02.2011 г.

Решение № СО-13-ЕО/07.04.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 020015, м. „Високи рид”, землище на с. Ковачевци, община Самоков и обособяване на вилна зона, с което се постановява да се извърши екологична оценка.

07.04.2011 г.


Решение № СО-14-ЕО/07.04.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 020016, м. „Високи рид”, землище на с. Ковачевци, община Самоков и обособяване на вилна зона, с което се постановява да се извърши екологична оценка.

07.04.2011 г.


Решение № СО-15-ЕО/07.04.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 020013, м. „Високи рид”, землище на с. Ковачевци, община Самоков и обособяване на вилна зона, с което се постановява да се извърши екологична оценка.

07.04.2011 г.


Решение № СО-16-ЕО/07.04.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 020011, м. „Високи рид”, землище на с. Ковачевци, община Самоков и обособяване на вилна зона, с което се постановява да се извърши екологична оценка.

07.04.2011 г.


Решение № СО-17-ЕО/07.04.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 020017, м. „Високи рид”, землище на с. Ковачевци, община Самоков и обособяване на вилна зона, с което се постановява да се извърши екологична оценка.

07.04.2011 г.


Решение № СО-18-ЕО/03.05.2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За преценяване на необходимостта от ЕО изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XV-160011, в кв. 75, местност „Пред селото”, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, с което се постановява да се извърши екологична оценка.

05.05.2011 г.


Решение № СО-19-ЕО/2011 г.


Решение № СО-20-ЕО/2011 г.


Решение № СО-21-ЕО/2011 г.


Решение № СО-22-ЕО/2011 г.


Решение № СО-23-ЕО/2011 г.


Решение № СО-24-ЕО/2011 г.


Решение № СО-25-ЕО/2011 г.


Решение № СО-26-ЕО/2011 г.


Решение № СО-27-ЕО/2011 г.


Решение № СО-28-ЕО/2011 г.


Решение № СО-29-ЕО/2011 г.


Решение № СО-30-ЕО/2011 г.


Решение № СО-31-ЕО/2011 г.


Решение № СО-32-ЕО/2011 г.


Решение № СО-33-ЕО/2011 г.


Решение № СО-35-ЕО/2011 г.


Решение № СО-36-ЕО/2011 г.


Решение № СО-37-ЕО/2011 г.


Решение № СО-38-ЕО/2011 г.


Решение № СО-39-ЕО/2011 г.


Решение № СО-40-ЕО/2011 г.


Решение № СО-41-ЕО/2011 г.


Решение № СО-42-ЕО/2011 г.


Решение № СО-43-ЕО/2011 г.


Решение № СО-44-ЕО/2011 г.


 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София