background
logotype

Месечни отчети 2024

Месечни отчети 2023

Месечни отчети 2022

Месечни отчети 2021

Месечни отчети 2020

Месечни отчети 2019

Месечни отчети 2018

Месечни отчети 2017

Месечни отчети 2016

Месечни отчети 2015

Месечни отчети 2014

Годишни отчети

Доклади от комплексни проверки

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2014

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2015

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2016

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2017

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2018

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2019

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2020

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2021

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2022

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2023

Доклади от проверки по комплексни разрешителни 2024

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2014 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2015 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2016 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2017 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2018 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2019 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2020 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2021 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2022 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2023 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - София за 2024 г.

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София