background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Гражданите могат да отправят запитвания за хода на преписките на следните телефони от 9:00 ч. - 17:30 ч.:

Мобилни телефони: 088 78 04 533 

Деловодство - 02/955 55 98; 076/ 67 02 03


Важно съобщение!!!

Предвид лошите метеорологични условия и множество постъпващи сигнали за бедстващи птици в териториалния обхват на РИОСВ – София, който обхваща областите София – град, Софийска област, област Перник и Кюстендил, Ви информираме, че наличните екипи в момента обработват постъпилите сигнали и събират множество птици, като възможностите за транспортиране и оказване на помощ, в рамките на деня, са изчерпани.

В следващите дни ще се работи по постъпилите и постъпващи сигнали, като ще се търсят възможности за извозването само на ранените и безпомощни животни.

Молим в случай, че няма възможност да се реагира своевременно на подадените сигнали, да потърсите помощ и съдействие от ветеринарен лекар в района, докато се освободи екип, който да транспортира бедстващото животно до Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в гр. Стара Загора.

Освен изпращането на бедстващи животни за лечение и отглеждане в спасителен център, Законът за биологичното разнообразие (ЗБР) предвижда:

На основание чл. 39, ал. 2, т.1 и т. 4 от ЗБР.

По преценка на регионалния орган  и в зависимост от състоянието му екземплярът:

 • се пуска на свобода в подходящ район;
 • се оставя на мястото, където е намерен или убит.

Молим преди да подадете сигнал, да се уверите, че животното е безпомощно с видими наранявания, за да не се предприемат действия по неоснователни сигнали и за да не се възпрепятства своевременната реакция по други постъпили сигнали.

 

Дата на публикуване: 14.06.2024 г.


РИОСВ – София отбеляза Международния ден на Земята

със засаждане на цветя и арт послания

 

По повод Международния ден на Земята22 април 2024 г., експерти на РИОСВ – София съвмесно с представители на Община Сливница и ученици от СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий" в гр. Сливница засадиха рози в центъра на общината. Целта  на инициативата е да се подпомогнат популациите от пеперуди, пчели и други организми, които са от решаващо значение за биоразнообразието.

Учениците, взели участие в събитието, изразиха своята визия за опазване на планетата, чрез арт послания върху платна за рисуване. Платната бяха изпълнени с послания за борба с климатичните промени, опазване на природните ресурси, намаляване на замърсяването и изграждане на по-здравословен и балансиран живот.

Тази година темата за Деня на Земята е „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“ и насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

На 27.04.2024 г. РИОСВ – София ще предостави възможност и на участниците в 13-тото издание на ,,Байк и Рън за Чепън” да изразят своите посланиякъм институциите и обществото за опазване на планетата. Инициативата ще се проведе пред сградата на община Драгоман, където ще бъдат позиционирани три статива с платна за рисуване, на които всички ще имат възможността да рисуват, пишат и изобразяват своите идеи за по-чиста и устойчива Земя.


 

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 5 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организациите – партньори в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през декември 2024 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС, МОСВ, НЦОЗА, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за три проекта, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“


Важно!!!

Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
Във връзка с това, че  се работи по отстраняване на възникнали дефекти по експлоатацията на Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове,  ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, които неуспеят в срок да подадат своите годишни отчети могат да извършат подаване до 30.04. 2024 г.
Инсталирана е нова версия на информационната система, в която може да се извършва регистрация с КЕП на задължени физически лица и на представители на юридически лица (упълномощени лица). Представителите на юридическите лица извършват регистрация и подават отчети от името на задължените лица.
 
За повече информация  може да се обръщате към ИАОС на телефон 02/940 64 12.

Важно!!!

В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., изм.) (Наредбата) и на основание чл. 3, ал. 2 от същата,е необходимо в срок до 31.03.2024 г. да представите в РИОСВ – София нахартиен носител и на електронна поща е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.информация съгласно приложение № 3 за пуснатите на пазара за първи път продукти, през 2023 г.

Обръщам Ви внимание, при тълкуването на чл. 3, ал. 2от Наредбата да се разбира:

 1. Под нов продукт се има предвид, всеки продукт попадащ в Приложение № 1 на Наредбата, пуснат през календарната годината (2023 г.) на територията на страната.
 2. В РИОСВ-София докладват само фирми със седалище на територията на гр. София и София област извършващи:
  • собствено производство (производители);
  • внос от страни извън Европейския съюз (ЕС) (вносители) 2;
  • внос от страни членки на ЕС (дистрибутори) 3,

като само същите изготвят справката по Приложение № 3 от Наредбата за общите количествата продукти пуснати в страната за периода 01.01.2023 до 31.12.2023 г..

Приложение № 3 (формата на докладването) може да бъде намеренона интернет страницата на РИОСВ– София www.riew-sofia.org в раздел: „Образци на документи“.

Обръщам Ви внимание, че количеството на пуснатите продукти през 2023 г. се представя в кг. или тон за година.


Важно!!!

"Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):

С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024 г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка моля в най-кратък срок да предприемете действия по регистрация в информационната система, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg.

Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и Ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система.Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 година е 31.03.2024 г.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се обадите на телефон 02/940 64 12.


Важно!!!

За операторите на средни горивни инсталации (СГИ),включени в регистъра по чл. 9г от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

 

Съгласно чл. 9г, ал. 22 от ЗЧАВ, „Информацията по ал. 3, т. 14 (общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната СГИ) и т. 15 (концентрация на CO в емисиите от съответната СГИ) се предоставя от операторите на СГИ на директора на съответната РИОСВ за вписване в регистъра ежегодно, до края на месец февруари, и се отнася за предходната календарна година“.

 


РИОСВ – София отбеляза Европейската седмица на мобилността

 с провеждане на открит урок

По повод Европейската седмица на мобилността, РИОСВ – София организира открит урок в Професионална гимназия по екология и биотехнологии  ,,Проф. д-р Асен Златаров” в гр. София, с участието на повече от 30 ученици.

Тази година темата на кампанията е ,,Пестене на енергия” и отразява усилията на хората от цяла Европа за преодоляване на енергийната бедност чрез изграждане на устойчива градска мобилност.

Младежите, взели участие в инициативата, бяха запознати с добрите практики за пестене на енергия и устойчивите модели на придвижване в града, алтернативи на личните автомобили.

 


За поредна година РИОСВ – София се включи в кампанията

 ,,Да изчистим България заедно

Експерти на РИОСВ – София съвместно с Министерство на околната среда и водите (МОСВ), който е основен партньор на кампанията и  представители на други администрации в системата на МОСВ почистиха Ловния парк в гр. София.

Теренът беше замърсен предимно с битови отпадъци.

В инициативата се включиха 26 общини от териториалния обхват на РИОСВ – София.

В рамките на кампанията – 16 - 17 септември 2023 г., общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци.


Експерти от РИОСВ – София връчиха почетна грамота на участниците в Националните номинации ,,Най-големият малък приятел на природата и животните

На тържествена церемония, експерти от РИОСВ – София връчиха почетна грамота на децата от Детска градина № 189 ,,100 усмивки”, в район Младост за успешното им представяне в четвъртото издание на  Националните номинации ,,Най-големият малък приятел на природата и животните”, организирано от фондация ,,Афа- България”. 

На събитието малките художници представиха в своите рисунки грижовното си отношение към животните и природата.

Тържеството приключи с оформянето на корона на ,,Дървото на хармонията”, символизиращо общите ни усилия да опазим Планетата.


Възстановени са мостовите съоръжения в Биосферен резерват „Бистришко бранище“

РИОСВ – София информира туристите, че мостовите съоръжения в района на каменната река в Биосферен резерват „Бистришко бранище“ са възстановени.  Инспекцията ще следи за състоянието им и ще разчита на навременни сигнали от гражданите, когато установят увреждане с цел по-бързото отстраняване на щетите.

РИОСВ – София призовава всички туристи да проявят отговорност и да опазват, както природните ресурси, така и изградените за тяхно удобство съоръжения.

 


ВАЖНО

РИОСВ – София предупреждава туристите да не посещават разрешената за преминаване еко-пътека от Меча поляна към с. Бистрица в Биосферен резерват "Бистришко бранище". Експерти на РИОСВ – София направиха обход и проверка на място и констатираха, че перилата и настилката на мостовите съоръжения в района на каменната река са изкъртени и има опасност от подхлъзване.

РИОСВ – София е създала организация за възстановяване на мостовите съоръжения. Гражданите ще бъдат своевременно уведомени при създаване на добри условия за туризъм. Информацията ще бъде публикувана на интернет и фейсбук страниците на РИОСВ – София.


РИОСВ – София откри изложба „Опазване на дивата природа“

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София откри изложба „Опазване на дивата природа“ в Галерия на открито – НДК, кино „Кабана“ в София.

Изложбата е посветена на Световния ден на околната средаи е осъществена в партньорство със Столична община, галерия „Сабаи“ и Хешим Морси – орнитолог и автор на част от фотографиите.

Изложбата откри Н. Пр. Посланик на Арабска република ЕгипетХалид Емара, който подчерта огромната отговорност, която носим за опазването на дивата природа и околната среда. Приветствие отправи и Хешим Морси - наблюдател на птици и професионален фотограф на диви животни, който каза „благодарен съм на моя втори дом – България, че ми даде възможност да споделя страстта си към дивата природа“. Хешим Морси работи с BirdLife International, ООН и европейски проекти и е съосновател на египетската Асоциация за фотография на диви животни. 

Директорът на РИОСВ – София – инж. Ирена Петкова благодари на гостите и ги запозна с темата на Световния ден на околната среда, която тази година се съсредоточава върху решения за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution /#ДаПобедимЗамърсяванетосПластмаса.

На събитието беше награден и победителят в ученическия фотоконкурс на РИОСВ – София, Камен Хаджийски – ученик в 104 ОУ ,,Захари Стоянов” гр. София.

Изложбата показва фотографии на животински видове, представители на дивата фауна, застрашени от неразградимите отпадъци, които се натрупват както на сушата, така и в морето и обричат на изчезване все повече видове. 

Идеята на фотографите е да събудят емпатия и усещане за връзката ни със Земята и дивия свят, да предизвикат у хората желание за опазване на околната среда, за да не гледаме един ден тези видове само на снимки.

В експозицията са включени 24 фотографии на седем египетски фотографи, наблюдатели на птици и диви животни.

Другите автори, участници в експозицията са Мостафа Елбролоси, Абдулрахман Хасанейн, Мохамед Хазем, Ахмед Елшиштауи, Ахмед Уахид и Шаза Мозери.

На откриването присъстваха представители на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околната среда, Българска академия на науките, Столична община, Лесотехническия университет, представители на НПО организации, преподаватели, студенти и ученици.

Изложбата може да бъде видяна в периода от 5 до 19 юни.


Няма превишаване на моментните стойности на КАВ след пожара в село Храбърско

Екперти на РИОСВ – София и екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са на мястото на възникналия пожар в района на село Храбърско, общ. Божурище. Извършва се обследване с уред – газанализатор за аварийни ситуации, като моментните стойностите на показателите на качеството на атмосферния въздух (КАВ) измерени в населеното място не са отчели опасни нива на вредни вещества. 

От Изпълнителната агенция по околна среда ще бъде позиционирана мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух.

Експертите на РИОСВ – София ще извършат проверка на фирмата стопанисваща склада веднага след като условията за това са безопасни.


Екипът на РИОСВ – София се включи в кампанията на МОСВ

,,Да сложим точка на замърсяването

 

В рамките на кампанията на МОСВ, която се провежда под мотото: „Да сложим точка на замърсяването“, експерти на РИОСВ – София почистиха  замърсени терени около Посетителския център „Витоша“, хижа „Алеко“ и подходите към резерват „Бистришко бранище“.

Целта на кампанията е да се повиши общественото съзнание  в сферата на опазването на околната среда, като се даде личен пример и се демонстрира ангажираност от хората, отговорни за прилагане на екологичното законодателство.

В инициативата за почистване на замърсени терени бяха събрани предимно битови отпадъци  като хартиени и найлонови торбички, пластмасови и стъклени бутилки, чаши и сламки за еднократна употреба, кенчета и др.

РИОСВ – София отправя апел към всички граждани  да изхвърлят отпадъците си само на определените за това места, а при установяване на замърсявания с отпадъци да подават сигнали до  съответните общински администрации по местонахождение на замърсяването.


Ученически фотоконкурс по повод Световния ден на околната среда

Тема: “Да победим замърсяването с пластмаса -  ЗА чиста околна среда”

 

Организатор – РИОСВ – София

 

Общи условия за участие:

 1. Могат да участват ученици от 6 до 12 клас от  София-град и Софийска област, област Перник и област Кюстендил
 2. Снимката трябва да е свързана с темата “Да победим замърсяването с пластмаса -  ЗА чиста околна среда”;
 3. Снимката да НЕ съдържа биометрични данни
 4. Снимката трябва да е направена от Вас и Вие да притежавате всички авторски права - Формат – JPG, PNG;
 5. Участниците трябва да изпратят снимките в цифров вид – черно-бели или цветни фотографии.
 6. Координати за обратна връзка – три имена, телефон.
 7. Краен срок за изпращане до 17 часа на 1 юни 2023 година на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Оценяване и класиране:

Снимките ще бъдат оценявани и класирани от комисия, съставена от експерти на РИОСВ – София;

Критерии за оценка – актуалност, оригиналност, креативност и сложност на изпълнение и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.

Награди:

Обявяване на резултатите и награждаване – 5 юни 2023 г.;

Победителите ще бъдат отлични с индивидуални предметни награди.

 

За повече информация тел. 0878 508 985 и e-mail адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Експерти на РИОСВ – София извършиха извънредна проверка на димящо сметище в с. Делян, общ. Дупница

Във връзка с констатирано димящо сметище в землището на с. Делян, общ. Дупница е извършена незабавна, извънредна проверка от експерти на РИОСВ – София.

Установено е наличието на нерегламентирано сметище, състоящо се  от битови и строителни отпадъци, формирано на склон с достъп по асфалтов и черен път.

Предприети са незабавни действия от Районна служба ,,Пожарна безопасност и защита на населението”-  Дупница, вследствие на което пожарът е потушен.

От експерти на РИОСВ – София са дадени предписания на кмета на община Дупница да предприеме незабавни мерки и действия по почистване на замърсената площ, докладване за напредъка ежеседмично и предприемане на действия за недопускане на повторно запалване и замърсяване.


РИОСВ – София популяризира Деня на Земята с поредица от инициативи

Екипът на РИОСВ – София отбеляза Деня на Земята с открит урок, който се проведе в 11 ОУ „Елин Пелин, гр. Перник, с деца от 7 клас и с ученици от гр. Сливница в Природозащитния информационен център ,,Витоша”. Младежите бяха запознати с темата, която тази година е „Инвестираме в нашата планета“ и подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата.

По повод Деня на Земята РИОСВ – София ще проведе и още две мероприятия. На 24 април експерти от инспекцията ще засадят фиданки на детска площадка в село Столник, община Елин Пелин. В инициативата ще се включат и децата от целодневна детска градина „Зорница“. Кампанията ще завърши на 25 април, с провеждане на открит урок в СУРЧЕ ,,Д-р Петър Берон” в гр. Перник.

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.

Приканваме всички, които са ангажирани с образователния процес да подкрепят включването на темите за околната среда и климата в преподавания материал в средните училища. Образованието е ключ към правилния избор, а подкрепата – към промяна.

За първи път Деня на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони граждани на Северна Америка участват в демонстрация и настояват опазването на околната среда да стане приоритет на политици, държавници, бизнес среди. През 1990 г. празникът е обявен за международен. България се включва в отбелязването на Деня на Земята три години след това през 1993 г.

 


Директорът на РИОСВ – София издаде предписания за незабавно почистване на замърсени терени в район ,,Панчарево”

 

На 12.04.2023 г. експерти на РИОСВ – София извършиха съвместна проверка на място с представители на Районния инспекторат ,,Панчарево”, Столична община и ГД ,,Национална полиция”, във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирано замърсяване под стената на язовир Панчарево, близо до квартал „Мечта“ и в непосредствена близост до река Искър.

Извършен е обход на терени, попадащи в имоти - частна, частна държавна и частна общинска собственост.

Констатирани са нерегламентирано изхвърлени строителни, смесени битови отпадъци, излезли от употреба гуми  и брони от излезли от употреба моторни превозни средства в имоти, представляващи земеделски земи със свободен достъп за външни лица.

В хода на проверката е установен и тежкотоварен автомобил с гондола, изсипващ земни маси. Направен е снимков материал, който е предоставен на ГД ,,Национална полиция”.

На кмета на район ,,Панчарево” са дадени задължителни за изпълнение предписания за незабавно почистване на  установените замърсени терени и  предприемане на действия и мерки по недопускане на повторно образуване на нерегламентирани сметища на територията на района.

При констатирано неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административнонаказателни мерки. 

РИОСВ – София извършва проверка по сигнал за замърсяване на територията на район ,,Панчарево”


След проведена среща при министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, РИОСВ – София извършва проверка по сигнал за замърсяване на територията на район „Панчарево“. Обсъдени са проблемите, посочени в сигнала, както и  необходимите действия и мерки за недопускане на последващо замърсяване. С цел да бъде установен и идентифициран обхватът и собствеността на посочените в сигнала имоти са проведени разговори с представители на  Столична община.

Сигналът е за нерегламентирано замърсяване под стената на язовир Панчарево, близо до квартал „Мечта“ и в непосредствена близост до река Искър. В тази връзка РИОСВ - София организира съвместна проверка с представители на Столична община, Столичния инспекторат и районна администрация ,,Панчарево”, които имат компетенции по отношение на управлението на отпадъци на съответната територия.


Световен ден на водата 2023 г.

РИОСВ – София отбеляза 22 март - Световния ден на водата, с ученици от втори клас на 129 ОУ „Антим I”, град София. Децата нарисуваха прекрасни, тематични рисунки, изобразяващи водата и нейната значимост за живота и планетата ни, както и необходимостта от опазването и.

Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Организацията на обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Световният ден тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

Още през 2015 г. светът се ангажира с Цел 6 за устойчиво развитие (ЦУР 6) на Програмата за устойчиво развитие на ООН – обещание да се осигури достъпност, устойчиво управление на водите, чиста питейна вода и канализация за всички до 2030 г.

Повече информация може да намерите на официалния сайт на Деня на водата: https://www.worldwaterday.org/


РИОСВ – София ще предприеме административнонаказателни мерки за нерегламентирано изхвърлени отпадъци в с. Кривина

В рамките на инициативата на МОСВ за почистване на замърсени участъци в цялата страна, от директора на РИОСВ – София са издадени предписания на всички кметове на контролираната от инспекцията територия да извършат проверки за наличие на замърсени терени, извън определените за целта места, на територията на съответната община и да предприемат действия за почистването им в срок до 31.03.2023 г.

В хода на проверките РИОСВ – София идентифицира над 90 терена с нерегламентирано изхвърлени отпадъци, едни от които са терените в с. Кривина, район ,,Панчарево”.

След излъчен в медиите репортаж за нерегламентирано изхвърлени отпадъци в с. Кривина, РИОСВ – София извърши незабавно последваща проверка на място съвместно с представител на Районния инспекторат ,,Панчарево”.

За установеното нерегламентирано замърсяване на терени със строителни и смесени отпадъци, на кмета на район ,,Панчарево” са дадени предписания за незабавното им почистване и недопускане на повторно образуване на замърсени терени. За констатираното нарушение, че не са предприети действия по почистване на идентифицираните замърсени терени, ще бъдат предприети  административнонаказателни мерки.


РИОСВ –София с указания към общините да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите им за управление на отпадъцитепо осигуряване на чистотата на населените места и извънселищните територии

 

Общинските администрации в териториалния обхват на РИОСВ – София представиха краткосрочни планове за действие, включващи конкретни дейности, насочени към подобряване и решаване на проблемите относно чистотата на населените места, извънселищните територии, включително речните легла и общинските пътища.

Плановете са изготвени след указания на директора на РИОСВ – София до кметовете на  тридесет и шестте общини на територията си да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите им за управление на отпадъците.
На всички кметове е дадено предписание да извършат проверки за наличие на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъцина територията на съответната община, включително цялостен обход на речните легла и прилежащите територии на реките. В случай че такива бъдат установени, почистването им трябва да се организира до края на месец март, а кметовете трябва да предприемат мерки за недопускане на последващо замърсяване.

Успоредно се провеждат и срещи с общините, във връзка с възможностите за подобряване системите за управление на отпадъците.

Обърнато е внимание, че натрупаните средства от месечните обезпечение и отчисления  по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО могат да бъдат ползвани за подобряване на системите за сметосъбиране и сметоизвозване, както и за други дейности свързани с екологосъобразното управление на отпадъци.

След изтичане на определения срок  - 31.03.2023 г. експерти на РИОСВ – София започват проверки на място за изпълнението на дадените указания.

РИОСВ – София очаква съдействие за решаване на проблема и от страна на гражданите, защото в най-честите случаи замърсяванията са причинени от жителите на съответните общини. В тази връзка призоваваме всички граждани да изхвърлят отпадъците си на предвидените за това места и да бъдат отговорни към опазване на околната среда.

При установяване на замърсени терени, е необходимо всеки гражданин да прояви активност като сигнализира съответната община по местонахождение на замърсяването. Телефони и електронни пощи за подаване на сигнали може да откриете на интернет страниците на съответните общини: Столична община;Община Антон;Община Божурище;Община Ботевград;Община Годеч; Община Горна малина; Община Долна баня;Община Драгоман; Община Елин Пелин; Община Етрополе; Община Златица; Община Ихтиман; Община Копривщица; Община Костенец; Община Костинброд; Община Мирково; Община Пирдоп; Община Правец; Община Самоков; Община Своге; Община Сливница; Община Чавдар; Община Челопеч; Община Перник; Община Радомир; Община Брезник ; Община Трън; Община Ковачевци; Община Земен; Община Кюстендил; Община Невестино; Община Бобошево; Община Трекляно; Община Дупица; Община Сапарева баня; Община Бобов дол.

Ако от съответната община не бъдат предприети необходимите адекватни действия, сигналите могат да бъдат изпращани и до РИОСВ– София денонощно на  следните зелени телефони за подаване на сигнали:

02/856 51 52; 0887 787 484 – за област София – град и Софийска област

076/67 02 03; 0879944676 – за област Перник и област Кюстендил,

или по по електронна поща –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Важно!!!

Във връзка с изискванията на Наредба № 7, операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ информация за консумацията и количеството вложени разтворители.

Същата се представя на вниманието на Директора на РИОСВ – София в срок до 31.03.2023 г., като информацията за консумацията на разтворители, както в чист вид така и в продуктите (изчислени на база процентното съдържание на разтворителите в тях), използвани в производствената дейност през 2022 г. се представя в тон за година.

Информацията следва да съдържа посоченото в чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 и да бъде попълнена и изпратена на хартиен носител и по е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Форматът на същата може да намерите на страницата на РИОСВ – София в раздел „Образци на документи“.

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от три месеца след нейното изтичане.

Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и следва да се представят в РИОСВ – София не по–късно от три месеца след нейното изтичане, а именно до 31.03.2023 г.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Обръщам Ви внимание, че със заповед № РД-31/20.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени Нови Секторни ръководства по Наредба № 7. Същите може да намерите на страницата на РИОСВ - София в раздел „Образци на документи“ и на страницата на ИАОС на адрес: http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/.

При изготвяне на ПУР следва да се спазват изискванията на новите Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/21.10.2003 г. към инсталациите от съответните категории дейности.

Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

Информацията подадена на електронен носител следва да съответства на информацията на хартиен носител.

Обръщам Ви внимание, че съгласно изменението на Наредба № 7 от 12.03.2013 г., под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.

Обръщам Ви внимание, че за не представяне на годишен план за управление на разтворителите, Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп.)предвижда имуществена санкция в размер 15 000 лв.


Важно!!!

Съгласно нормативните изисквания, операторите на инсталации за химическо чистене, попадащи в обхвата на Наредба № 7, ежегодно представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по Приложение № 8 към наредбата.

Дейностите включващи използване на летливи органични съединения (ЛОС) в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост, попадат в т. 4 от Приложение № 1 към Наредба № 7.

Планът се разработва в съответствие с Ново Приложение № 3 към Ново Ръководство № 4 за прилагане на Наредба № 7 за дейност Химическо чистене.

Обръщам Ви внимание, че със заповед № РД-31/20.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени Новите Секторни ръководства по Наредба № 7.

Към всеки ПУР следва да се приложат:

 • попълнена Декларация за работата на обекта, форматът на която може да намерите на страницата на РИОСВ-София в раздел „Образци на документи“;
  • копия от счетоводни документи за закупен перхлоретилен през 2022 г.;
 • при наличие на повече от една инсталация към даден оператор – декларация за разпределението на закупеното количество перхлоретилен през 2022 г. по обекти.

Новото Ръководство и формата за докладване може да намерите на страницата на РИОСВ - София в раздел „Образци на документи“.

Планът за управление на разтворителите следва да се представи в срок до 31.03.2023 г. РИОСВ – София на хартиен носител и на магнитен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Операторите на повече от една инсталация (ателие), следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация (ателие).

Необходимо е страниците на всеки ПУР да бъдат подписани от законният представител на съответното дружеството/собственик на ателието за химическо чистене. 

В случай, че дружеството не е извършвало дейности или не е закупувало и/или доливало перхлоретилен в инсталацията, попадаща в обхвата на Наредба № 7, Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 11, дейност „Химическо чистене“, следва да представите в указания срок, оригинал на декларация подписана и подпечатана от управителя на фирмата, свидетелстваща за посочените обстоятелства.

Обръщам Ви внимание, че за непредставяне на годишен план за управление на разтворителите, Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп.)предвижда имуществена санкция в размер 15 000 лв.

Напомняме Ви, че съгласно изменение на Наредба № 7, експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение), се допуска при изградена (монтирана) вентилационна инсталация, отговаряща на изискванията на чл. 28б, ал. 5 от Наредба № 7. Крайният срок за привеждане в съответствие беше 31 март 2014 г.

Не се допуска работата на инсталациите за химическо чистене в съществуващи жилищни или смесени сгради при неизпълнение на изискванията на чл. 28б, ал. 5 от Наредба № 7.

 

Обръщам Ви внимание, че при неспазване на изискванията на чл. 28б от Наредба № 7, Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп.)предвижда глоба от 1000 лв. до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 15 000 лв.


ВАЖНО!

 

ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ (СГИ)

Операторът/ите на съществуваща/и СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.

Със Заповед № РД-481/01.08.2018 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на заявления и удостоверения за вписване на средни горивни инсталации и вписване на промяна на обстоятелствата в средни горивни инсталации:

1. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

2. Образец на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 9г, ал. 14 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г, ал. 13 от ЗЧАВ в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

3. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 9 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

4. Образец на УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл. 9г, ал. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).


ВАЖНО!

Напомняме, че срокът за представяне на годишните отчети за 2022 г. за флуорсъдържащи парникови газове, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. ДВ. бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.), е 15 февруари 2023 г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, документите във връзка с провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка се подават на хартиен и електронен носител.

Предвид гореизложеното документи, подадени чрез електронна поща няма да бъдат завеждани и съответно обработвани.

По електронна поща може да бъде подавана единствено допълнителна информация по вече стартирани процедури, както и заявления за предоставяне на административни услуги, за които това е възможно, съгласно действащото законодателство.

Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони 

Оценка на въздействието върху околната среда

Екологична оценка

Прекратени процедури


Приключи изпълнението на инициатива ,,По-дишай

Кампания за чист въздух в София и Кюстендил

РИОСВ – София съвместно с Фондация ,,Здраве и социално развитие” успешно приключиха изпълнението на инициатива ,,По-дишай” с провеждане на две фотоизложби в гр. София и гр. Кюстендил, както и теренни посещения в двата квартала, с цел представяне на известни факти за вредите от замърсяването на въздуха.

Автори на снимките  са младежи провели фотовойс картографиране.

Фотосите отразяват действителността такава, каквато я виждат и живеят младите хора в двете общности. Посланието им е, че е очевидна необходимостта от промяна, защото горенето на отпадъци за отопление през зимата не просто замърсява средата, но и застрашава здравето на обитателите й.

На двете събития присъстваха над 120 младежи, родители и хора от общността.

Отправиха се много послания, проведоха се много важни дискусии за опазване чистотата на въздуха, предостави се информация за възможностите за отпускане на социални помощи за отопление.

Участниците в двете събития се запознаха с енергийната ефективност на фотоволтаичната система и соларните панели.

 

 


Приключи конкурса за  „Младежка еко кампания”

След успешно провеждане на първите две дейности по инициатива  Младите – активни участници в зеления преход”, финансирана по Кампания на МОСВ  Политики за младежта в сферата на околната среда”, РИОСВ – София съвместно с Института за икономическа политика обявиха конкурс за провеждането на „Младежка еко кампания”.

Конкурсът се проведе сред 5 гимназии в гр. Перник като младите хора бяха насърчени да осъществят в своето училище  или своята общност “еко кампания”, която може да включва информационна кампания в социалните мрежи TikTok или друго видео с екотематика.

Всички училища, взели участие в инициативата, ще получат грамоти.

На три от училищата, които са предприели мащабна кампания за разпространението на резултатите ще бъдат връчени специални награди.

Резултати от проведената „Младежка еко кампания”

ПМГ „Христо Смирненски” – проведоха широкомащабна еко кампания в училище, споделяйки резултатите от проекта и важността на темата за рециклирането и опазването на околната среда.

ГПЧЕ Симеон Радев” – направиха TikTok канал Екоклуб https://www.tiktok.com/@green_escort?_t=8XizzGPOUGT&_r=1

Професионалната гимназия по икономика – Перник  - страница в Инстаграм - https://www.instagram.com/recyclewithus2022/?hl=bg и Фейсбук група https://www.facebook.com/groups/3235176460129007/?ref=share

Технологична професионална гимназия  Мария Кюри предприеха редица дейности, свързани с рециклирането на метални кутии – изработиха Коледна елха от рециклиране на метални кутийки от напитки, пресъздадоха българските шевици пак от рециклирани метални кутии, направиха и палитра на резерват „Острица“ – на Голо Бърдо.

ПГТС  Арх. Йордан Миланов проведоха кампания „Кенчета за бъдеще“, като закупиха контейнери и поставиха обозначителни знаци за разделно събиране на алуминиеви отпадъци.

 

 

 


Успешно приключиха дейностите по Кампания за устойчив младежки лайфстайл

РИОСВ – София съвместно с Европейско младежко движение - България организираха информационно събитие за представяне на резултатите от Кампанията за устойчив младежки лайфстайл, коeто се проведе на 30.11.2022 г. в Националния студентски дом.

Инициативата се  реализира с финансовата подкрепа на МОСВ по Кампания  “Политики за младежта в сферата на околната среда,  с цел повишаване на осведомеността и укрепване на младежкото участие и сътрудничество по темата за  противодействие на климатичните промени и опазването на околната среда.

По време на събитието се проведе традиционната викторина с награди за участниците, бяха представени изработените видеоматериали и дигитален наръчник и бяха  обявени корпоративните партньори на инициативата за намаляване на въглеродния отпечатък на 8 декември.


Младежи се запознаха с биологичното разнообразие на Драгоманското блато

РИОСВ – София съвместно със Сдружение за дива природа “Балкани” проведоха обучения по различни методи за мониторинг на биологичното разнообразие, в изпълнение на инициатива “Младежи изследват, опазват и представят биоразнообразието на Драгоманското блато”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”.

Обученията стартираха с провеждане на лекция в  Центъра за опазване на влажните зони, на която младежите бяха запознати с историята и сегашното състояние на Драгоманското блато, биоразнообразието и предизвикателствата пред неговото опазване и възстановяване.

В програмата освен лекционна част беше включена и полева работа. Младежите взеха участие в реални теренни дейности и имаха възможност да наблюдават опръстяването на птици и заснемането на бозайници с фотокапани.

Всеки един от участниците се включи в разработването на сюжета и дизайн на  информационни табели и свързаните с тях информационни видеоклипове, които описват интересни факти за блатото и неговите обитатели.

 


РИОСВ – София съвместно с Фондация Здраве и социално развитие” въвличат местни ромски общности в процеса на решаване на проблемите, свързани с качеството на въздуха

В изпълнение на инициатива “По-дишай!”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”, РИОСВ – София съвместно с Фондация “Здраве и социално развитие” мотивираха млади ромски активисти за участие в обучение, насочено към повишаване на информираността относно последиците от изгаряне на отпадъци за здравето на хората и околната среда.

Подборът на активисти се извърши при спазване на следните критерии: млади хора до 23 години, популярни в своите общности с добре развити социални мрежи. В резултат от проведения подбор бяха избрани 15 човека за гр. София и 15 човека за  гр. Кюстендил.

Обучението на младите лидери и младежки активисти във всяка от ромските общности се проведе по метода Лидер на мнение.

Първата дейност от обучението, в която бахя анагажирани  избраните младежи, беше картографиране и идентифициране на източниците на замърсяване и хората, които изгарят отпадъци.

 Методът, който се използва е фотовойс (заснемане на места, предмети, събития, хора). По този начин бяха определени и идентифицирани проблемните зони в двата квартала –  кв. Филиповци в гр.София и кв. Изток в гр. Кюстендил.

В рамките на инициативата беше изработена и информационна брошура за вредата от изгарянето на отпадъци и влиянието на качеството на въздуха върху здравето на хората.


Представители на младежки и студентски организации и  столични университети се запознаха с механизмите за противодействие на климатичните промени и опазване на околната среда

РИОСВ – София в партньорство със сдружение Европейско младежко движение - България организираха две публични дискусии, във връзка с изпълнение на инициатива “Кампания за устойчив младежки лайфстайл”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”.

Първата дискусия се проведе на 18.11.2022 г. във фоайето на Националния студентски дом.

На събитието присъстваха 36 представители на младежки и студентски организации и столични университети. Дискусията беше открита от Станислав Анастасов – Председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите.

Младежите, взели участие в събитието,  бяха запознати с с европейските и национални цели за борба с климатичните промени, след което последва оживена дискусия, която продължи в неформална обстановка след края на официалната част.

Втората публична дискусия се проведе на 25.11.2022 г. с членове на Европейския парламент на тема „Отражението на войната в Украйна и енергийната криза върху Зелената сделка: ще се наложи ли ревизия на цели, срокове и приоритети?”.

 Дискусията беше открита от инж. Ирена Петкова – Директор на РИОСВ – София, която приветства участниците от името на МОСВ и пожела успех на дейностите по проекта. Панелисти бяха членовете на ЕП Андрей Ковачев, (ЕНП), Петър Витанов, (S&D) и Искра Михайлова (RenewEurope), а Ева Майдел, (ЕНП) изпрати видео обръщение. Панелистите имаха  един час за презентации,след което последва оживена дискусия, която продължи в неформална обстановка.

Кампанията се очаква да приключи с провеждане на информационно събитие на 30.11.2022 г., на което ще бъдат представени постигнатите резултати, както и изработените по проекта видеоматериали и дигитален наръчник за устойчиво потребление.


Успешно приключи инициативата Младежи, запознайте се с градските питици

РИОСВ – София в партньорство със сдружение Българско дружество за защита на птиците успешно приключи изпълнението на инициатива “Младежи, запознайте се с градските питици”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики  за младежта в сферата на околната среда”. Последното планирано събитие се проведе на 26.11.2022 г. в Националния природнонаучен музей под формата на образователна игра за търсене на видовете птици, които са представени на плаката сред експонатите в музея.

На всички участници беше предоставена книжка с кратка информация за 36-те вида птици, които трябваше да намерят в музея, а в края на играта всеки участник получи плакат.

В събитието взеха участие около 300 души и бяха раздадени 120 плаката на хора от различни възрасти като част от тях бяха на възраст от 15 до 29 години.

С цел достигане на по-голям кръг от младежи по 100 плаката бяха предоставени на Националния природонаучен музей  и Националната природо-математическа гимназия.

 


Младежи се обучават да бъдат активни участници в зеления преход

РИОСВ – София в партньорство с Института за икономическа политика проведе успешно Младежки форум, който е част от инициатива ,,Млади - активни участници в зеления преход", финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда”.

Младежкият форум посветен на темата за зеления преход и ползите от рециклирането се проведе на 17.11.2022 г. в гр. Перник. Сутрешната сесия на форума беше теоретично насочена, като участниците имаха възможността да сe запознаят подробно с принципите на прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика и с философията за нулев отпадък.

Следобедната част от събитието протече с практическа насоченост, като младежите, взели участие в мероприятието, имаха възможността да разгледат Образователния център и сортиращата инсталация на Екопак София и да видят как на практика се сепарират и рециклират различни отпадъци.

Младежкият форум приключи с провеждането на ЕКО Куиз сред младежите, включващ въпроси, свързани с темата за рециклирането и опазването на околната среда като за победилите в куиза бяха предвидени специални еко награди.

Следващата дейност от инициативата е провеждането на конкурс за „Младежка еко кампания” сред учениците, взели участие във форума.

Кампанията ще се проведе в периода от 18-28 ноември 2022 г., а за отборите победители са предвидени специални еко награди.

    

  


Младежи се запознават с градските птици

РИОСВ - София в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира изпълнението на инициатива “Младежи, запознайте се с градските птици”, финансирана по Кампания на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда” с провеждане на серия от събития.

Първото събитие се проведе на 17 ноември в парк „Орландовци“, където присъстваха деца от 58 ОУ „Сергей Румянцев“ и представители  на районна администрация  „Сердика“. На 18 ноември се проведе второто събитие с ученици в 27 СУ „Акад. Георги Караславов“. В рамките на 90 минути младежите в двете събития разбраха за птиците, които могат да срещнат в градска среда, как да ги разпознаят и как могат да се погрижат за тях. Всички участници имаха възможност да наблюдават птиците с бинокли, закупени в рамките на кампанията.

За провеждане на мероприятията беше изготвен и плакат с някой от най-разпространените видове птици. За целта бяха закупени рисунки на градски птици от българския илюстратор Виктор Василев.

На всички деца и учители, взели участие в събитията, бяха раздадени плакати, а с цел популяризиране на инициативата от Българското дружество за защита на птиците са предадени над 160 плаката в 22 СЕУ „Г.С.Раковски“ в гр. София.

В рамките на инициативата предстои провеждането на още едно събитие като основната цел e запознаване на младежите с градските птици и повишаване на образоваността им в областта на орнитологията.

 

    


РИОСВ – София се включи в кампанията ,,Да изчистим България заедно“

 

Екипът на РИОСВ – София съвместно с МОСВ, ПУДООС и ИАОС почистиха Ловния парк в гр. София .

В кампанията се включиха 28 общини от териториалния обхват на РИОСВ – София.

За поредна година Министерството на околната среда и водите е основен партньор на кампанията „Да изчистим България заедно”. 


ФОТОКОНКУРС ПО СЛУЧАЙ ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА – 2022

 

По повод Европейската седмица на мобилността 2022 г., РИОСВ – София обявява фотоконкурс на тема: ,,По-добри връзки”.

Основната цел е хората  да възобновят връзки помежду си след месеци на изолация, като се възползват от възможностите за бързо, лесно и екологично придвижване в градска среда, които предоставя обществения транспорт.

Нека бъдем добрият пример днес, за да видим промяната утре.

Промяна за една по – чиста околна среда.

 Профил на участниците:  Младежи на възраст над 16 г. с интерес в областта на околната среда.

Изисквания :
- Снимката да отговаря на темата на конкурса и да е свързано с тематиката на Европейската седмица на мобилността – 2022;

- Снимката да НЕ съдържа биометрични данни

- Снимката трябва да е направена от Вас и Вие да притежавате всички авторски права. - Формат – JPG, PNG;

- Участниците трябва да изпратят снимките в цифров вид – чернобели или цветни фотографии.

Участие:
За да участвате, изпратете на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.:

1. Снимка направена то Вас на тема: „По-добри връзки“. Важно условие е, снимката да НЕ съдържа биометрични данни;

2. Координати за обратна връзка – три имена, телефон.

Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2022 г.

Награждаване на победителите:
Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат отличени с предметни награди. С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.

За контакт:

Ивета Стамова

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.: 0899375 004

Пожелаваме успех на всички участници!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Информираме Ви, че можете да заявявате услуги по електронен път чрез:

 • Единен портал за достъп до електронни административни услуги – www.egov.bg
 • Система за сигурно електронно връчване – www.edelivery.egov.bg

При предоставянето на документи по електронен път, същите следва да бъдат разписани с електронен подпис, с цел установявавне на интегритета и авторството на подадентие по електронен път изявления съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за електронното управление.

Документи, предоставени по електронен път, които не са разписани с електронен подпис не се регистрират.

При изпращане на съобщения по електронна поща към РИОСВ – София, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте:

 • три имена (за физическо лице);
 • наименование и представител (за юридическо лице);
 • телефон за връзка;
 • адрес.

Всички полета в приложените бланки по образец следва да са попълнени и да съдържат изискващата се информация!

При предоставянето на допълнителна информация, моля посочвайте входящ номер на преписката, към която предоставяте информацията.


Световен ден на околната среда

5 юни 2022 г.

Тема: ,,Само една планета

 с тематичен фокус ,,Да живеем устойчиво в хармония с природата

Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда.  

По повод Световния ден на околната среда 2022 г., РИОСВ – София организира кръгла маса на тема: ,,Климатични промени и зелен преход в България” със студенти от Лесотехнически университет (ЛТУ). Събитието ще се проведе на 07.06.2022 г. в сградата на ЛТУ.

Целта на инициативата е да бъдат изложени възгледите и идеите на младите хора, като основен генератор на промяната, в следните тематични области:

 • борба с климатичните промени;
 • преход към кръгова икономика;
 • използване на възобновяеми енергийни източници;
 • опазване на биологичното разнообразие.

Ангажирането на младите хора в дейности по опазване на околната среда предполага осъзнаване на важността на проблемите и екологичните предизвикателства, пред които е изправена нашата планета.

 

Повече информация може да намерите на: Info_World Environment Day 2022


На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

 

 

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване.
Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.
През декември 2000 г. за Международени ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Темата за тази година е „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества" и подчертава, че биологичното разнообразие е основата, върху която можем по-добре да надграждаме.

Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие по темата на 2022 г. дава възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на съвместната работа на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата.


21 май - Европейски ден на ,,Натура 2000

 

 

РИОСВ – София отбеляза Европейския ден на ,,Натура 2000” с Ден на отворените врати. В инициативата взеха  участие  ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии ,,Проф. д-р Асен Златаров в гр. София. Младежите бяха запознати с политиките, свързани с опазването на биологичното разнообразие и начините за подобряване на природозащитното състояние на естествените местообитания.

По повод 30 години от създаването на мрежата от защитени зони ,,Натура 2000”  в Европейския съюз, РИОСВ – София планира и провеждането на работна среща с Областна администрация Софийска област и кметовете на общините, попадащи в териториалния обхват на областта.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени възможностите за увеличаване на мрежата от защитени зони, както и защитени територии, в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Събитието ще се проведе на 09.06.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на областната администрация.

 


Световен ден на водата 2022

ТЕМА: „ПОДЗЕМНИ ВОДИ – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО“

Какво е световен ден на водата?

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Подземни води

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат.

Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.

Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.

Какво представляват подземните води?

Подземните води са води, намиращи се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Защо трябва да се грижим за подземните води?

Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се захранва от дъждовете и снеговалежите.

Замърсяването на подземните води е специфичен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови.

На някои места не знаем какво количество подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.

Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим с подземните води?

Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

 


 

Международен ден на влажните зони - 2 февруари 2022 г.

   Честването на Международният ден на влажните зони се координира от бюрото на Рамсарската конвенция (Конвенция за влажните зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици).

   Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно - блата, езера, заливни гори (горите между реката и дигите ѝ, които периодично са заливани при покачване на речното ниво). Влажните зони могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода. Те са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят условията и живота на животни и растения.

   През 2022 година темата на отбелязването на 2 февруари е влажните зони „Действия на хората и природата“. Тя подчертава важността на действията, които гарантират, че влажните зони се опазват и използват устойчиво. Това е призив да инвестираме финансов, човешки и политически капитал, за да спасим световните влажни зони от изчезване и да възстановим онези, които сме деградирали.

По повод Международния ден на влажните зони, РИОСВ – София обявява конкурс за творчески предложения (без ограничение за формата – разказ, есе и др.), които могат да включват:

- Повишаване ефективността на опазване на влажните зони;
- Опазването на влажните зони;
- Влиянието на човекът и природата;
- Предоставяне на информация за състоянието на дадена влажна зона и др.

Общи условия:

Конкурсът е предназначен за деца и ученици без възрастова граница;

Всяко творческо предложение да бъде придружено с данни за участниците: имена, адрес, телефон за връзка или имейл;

Няма ограничение за формата, в който да направите вашите предложения;

Могат да се изпратят и снимки към творбите;

Най-добрите представители ще бъдат отличени с предметни награди и техните предложения ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – София: https://www.riew-sofia.org/

Краен срок за участие:02.02.2022 г.

! Изпращайте вашите предложения на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Избрани са победителите в конкурса на РИОСВ - София по повод "Международния ден на планината - 11 декември 2021 г."

Темата на конкурса е: "Пейзажи, показващи величието на планината"

Благодарим на всички участници!

 

Заглавие: "Малка и Голяма Мальовица"

Описание: Кадърът е заснет в близост до хижа Мальовица, от началото на пътеката към едноименния връх. Връх Малка Мальовица и по-големият му брат се извисяват над туристическата пътека. В съчетание с топящия се сняг образуват живописна картина, характерна за Рила.

Заглавие: "От езерото до билото"

Описание: Фотографията е заснета от пътеката, свързваща Еленино езеро и Мальовишкото било в Рила планина. Тя представя панорамна гледка към красивият пейзаж на Рила в района на Еленино езеро, на чиито брегове група туристи се наслаждават на зашеметяващите гледки.

Заглавие: "Еленино огледало"

Описание: Снимката е заснета на брега на Еленино езеро в Рила планина. Кристално чистите води отразяват стръмните склонове на връх Мальовица, споделяйки част от магията на Рила със своите наблюдатели.

Заглавие: "Мальовишкото било в сърцето на Рила"

Описание: Кадърът е заснет от връх Мальовица и разкрива умопомрачителна панорамна гледка към една от най-непристъпните и опасни, но същевременно и красиви части на Рила - Мальовишкото било. Неправилните форми и имена като Орловец, Двуглав и Иглата са отличителна част за Рила и предизвикателство за алпинисти от цял свят.

Заглавие: "Илюзия или реалност?"

Описание: Фотографията е направена в Пирин планина от пътеката към Големия Казан. Тя изразява емоцията, която връхлита всеки, който подсече Джамджиев ръб и види с очите си обсипаните с ниска растителност мраморни склонове на връх Кутело. В такъв момент човек има чувството, че е герой от фантастичен филм!

Заглавие: "Уважавай планината и бъди благодарен, когато тя ти дава възможност да се докоснеш до красотата й!"

Описание: Снимката е заснета от връх Бански Суходол в Пирин планина. Тя представя два напълно различни, но толкова близки един до друг свята - на града и на планината в лицето на Банско и Пирин. Въпреки близостта обаче, планината обича и допуска тези, които с уважение и смирение пристъпват към величествените й склонове.

Заглавие: "Мраморни гиганти"

Описание: Кадърът е получен от връх Албутин в Пирин планина. Той разкрива гледка към мраморното било на Пирин, обръщайки внимание на първенците Вихрен и Кутело. Подобни гледки те оставят без дъх и напомнят защо Пирин е толкова уникална планина.

Заглавие: "Мащаби"

Описание: Фотографията е направена в местността Кобилини стени във Врачанския Балкан. Фокусът е умопомрачителният размер и мащаб на скалнте образувания. Когато се намираш на подобно място, осъзнаваш колко малък си всъщност и като че ли планината ти загатва, че материалното не е най-важното на този свят.

Заглавие: "Към безкрая и отвъд!"

Описание: Снимката е заснета в местността Кобилини стени във Врачанския Балкан. Тя илюстрира свободата и спокойствието, с които планината те дарява и зарежда. Впивайки поглед в безкрайните й хълмове и върхове, имаш чувството че политаш към безкрая и отвъд.

Заглавие: "Сипеи и пропасти"

Описание: Кадърът е заснет от ръба на голямата 480-метрова Централна стена на пролома Вратцата във Врачанския Балкан. Страховитата пропаст и гледката към стръмния сипей, разположен точно под теб, са способни да разклатят дори хора без страх от височини!

Заглавие: "Отвеси"

Описание: Снимката е заснета от връх Буковишки камък във Врачанския Балкан и представлява единствена по рода си гледка към най-високите отвесни скали на Балканския полуостров. Проломът Вратцата е уникален сам по себе си и всява респект към планината.

Заглавие: "Машина на времето"

Описание: Кадърът е заснет в подножието на 480-метровата Централна стена на пролома Вратцата във Врачанския Балкан. Докосвайки с ръка това огромно скално творение, човек пътува във времето. След едно такова пътуване остава възхищение, смирение и любов към природата и нейното величие.

 

„Лични снимки, направени по време на посещението ми на една не много известна, но красива планина в Западна България - Любаш.
На върха й, който носи същото име, се открива невероятна панорамната гледка към Граово, Краище, Трънско и части от сръбските възвишения. Посланието, което искам да предам чрез снимките е: "Планината е живот и дом на много животни и птици. Да я пазим чиста и да се радваме на красотата й!“.“

   

 

Описание на снимките: 

1. Красотата на мелнишките пирамиди 

2. Величието на Пирин

3. Райските кътчета на Стара планина (снимката е направена в с. Долно Камарци)

 

                            

 


По случай Международния ден на планината - 11 декември, РИОСВ – София организира фотоконкурс

Тема: Пейзажи, показващи величието на планината

Очакваме пъстра палитра от вдъхновяващи ваши фотографии на различни гледки, показващи величието и уникалността на избрана от вас планина; връзката на планината и биоразнообразието; естетиката на растенията; заплахите, с които се сблъсква; туризмът и многобройни други живописни пейзажи.

Защо планина?

Планината е символ на свободата и място, където често забравяме своите проблеми. Тя е волност, красота и приятелство. Тя е и мястото, където не взимаме с нас житейските си тревоги, за да се запознаем с нови приключения и хора.

Право на участие: Професионалисти и любители фотографи, без географско ограничение и ограничение за броя фотографии, с които се участва в конкурса, като фотографиите трябва да са авторски.

Изпращане на фотографиите в конкурса:Изпращайте вашите фотографии на електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Технически изисквания: Фотографиите трябва да отговарят на зададената тема на фотоконкурса, да са в електронен формат (TIFF или JPG), както и да не бъдат подлагани на груби манипулации за обработка на изображения.

! Не е позволено премахването или добавянето на елементи към снимката !

Всяка фотография трябва да е придружена с трите имена, възраст и контакти на автора; заглавие и кратко описание (да се посочи мястото, където е заснет кадъра и кратко послание към него).

Крайният срок за подаване на снимки в конкурса е:10 декември 2021 г.

НаградиСпечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – София на 11 декември 2021 г. С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.

Официалното обявяване на наградените творби ще стане на 10 декември 2021 г.


Избрани са победителите в конкурса на РИОСВ - София по повод "Европейска седмица на мобилността - 2021".

Темата на конкурса е: "Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави."
Благодарим на всички участници!


 

 
 

 


 

  За втори път в България днес-7-ми септември - се отбелязва Международен ден на чистия въздух за синьо небе (First International Day of Clean Air for blue skies) . На 19 декември 2019 г., на своята 74-а сесия Генералната асамблея на ООН прие резолюция за провеждане на Международен ден на чистия въздух за синьо небе. Резолюцията подчертава значението и спешната нужда от повишаване на обществената осведоменост на всички нива, за насърчаване и улесняване на действия за подобряване на качеството на въздуха.

  Отбелязването на Международния ден на чистия въздух за синьо небе е важно за България, доколкото замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за страната ни. Въпреки че, съгласно данните от националната система за мониторинг, през последните години се наблюдава положителна тенденция за подобряване на качеството на въздуха на национално ниво и за постигане на определените от законодателството норми, все още трябва да бъде направено много, за да бъде постигнат необходимият резултат на територията на цялата страна.

   Основните причини за високите нива на фини прахови частици у нас са емисиите от битовото отопление през зимния сезон (масовото използване на въглища, брикети и дърва, както и на стари и неефективни горивни устройства) и автомобилният транспорт (остарял и недобре поддържан автомобилен парк). През последните години са предприети редица действия за подобряване на качеството на въздуха – промени в законодателството, приемане на „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 година“, приета с решение на Министерски съвет от 7 юни 2019 г., изпълнение на общинско ниво на конкретни мерки за намаляване на нивата на фини прахови частици и други.

    В изпълнение на Националната програма бяха въведени изисквания за качество за въглища и брикети, използвани за битово отопление – беше приета Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.

   Изключително важно за постигането на трайни резултати обаче е участието на гражданите.  Отговорността за чистия въздух е на всички ни.  За да бъде решен проблемът е необходимо всеки от нас да даде своя принос, в зависимост от възможностите си. Това може стане по различни начини – чрез разумната употреба на личните автомобили, чрез поддържането им в добро техническо състояние, чрез по-масово използване на велосипеди и обществен транспорт, чрез използване на начини за отопление, които водят до емитиране на по-малко вредни вещества и т.н. Международният ден на чистия въздух за синьо небе е добър повод да дадем своя принос и инициативи за подобряване чистотата на въздуха, от който всички имаме жизнена нужда.


КОНКУРС ПО СЛУЧАЙ ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА – 2021

Конкурс за оригинален плакат на тема:„Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“.

РИОСВ – София обявява конкурс за оригинален плакат с рекламен характер (лозунг или др.) на тема „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“.
Основното събитие се провежда всяка година от 16 до 22 септември, като завършва с популярния „Ден без автомобили“. Местните власти се насърчават да използват основната седмица, за да тестват иновативни мерки за планиране, да популяризират нова инфраструктура и технологии, да измерват качеството на въздуха и да получават обратна връзка от обществеността. С присъединяването на повече градове всяка година и с огромната си медийна видимост, кампанията е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея.

Приканваме Ви да дадете воля на твореца в себе си, да предизвикате въображението си и да споделите вашите виждания, вдъхновени от темата на Европейската седмица на мобилността – 2021 г. и темата за ходенето пеша и здравословните, екологични, социални и емоционални ползи от това.

Профил на участниците:  Хора от всякаква възраст с интерес в областта на рисуването и околната среда.

Изисквания към рисунката:
- Съдържанието да отговаря на темата на конкурса и да е свързано с тематиката на Европейската седмица на мобилността – 2021;
- Да бъде цветна и оригинална;
- В периодичните ни конкурси, няма ограничение за техниката и материалите!

Участие:
За да участвате, изпратете на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. следните документи:
1. Вашето произведение на тема „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“;
2. Кратко Ваше представяне (включително име, възраст, телефон и други контакти за обратна връзка).

Краен срок за кандидатстване: 16 септември 2021 година

Обявяване и награждаване на победителите:
Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – София на 16 септември 2021 г.
С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.

 

За контакт:

Даяна Димитрова

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.: 0885 126 828

Пожелаваме успех на всички участници!


Поради множество постъпили сигнали за ранени защитени видове, обръщаме внимание, че е ЗАБРАНЕНО животните да се преместват от мястото, на което са намерени.
При намиране на защитен вид животно трябва да се свържете с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), ако то е в безпомощно състояние. В случай, че може да оцелее без намеса се оставя на място.
В последните дни РИОСВ – София предприе действия за настаняване на защитени птици в Спасителен център „Зоологическа градина – София“.

     


В зависимост от това на какво животно сте попаднали, вариантите да потърсите помощ и/или съвет са няколко, предвид какъв е вида, който сте намерили.
Повече информация може да намерите тук.


РИОСВ – София се включи в традиционната кампания „Капачки за бъдеще“

   РИОСВ – София сe включи в благотворителната кампания по събиране на пластмасови капачки, която се проведе на площад „Батенберг“ на 30 май. Целта е да се съберат пари за закупуване на нова детска линейка. Кампанията е осма поред. През годините инициативата е подпомогнала десетки лечебни заведения с апаратура и кувьози.
Екипът на РИОСВ – София предаде капачки, събирани в продължение на 10 месеца.
Освен благотворителния ефект от кампанията, който ще доведе до спасяване на човешки животи, кампанията напомня и че процесът на рециклиране допринася за намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда.

  


 

Световен ден на околната среда
 (05.06.2021 г.)

   Световният ден на околната среда е прогласен за празник през 1972 година от ООН и се чества от 1974 година. Организират се всякакви инициативи, които да насочат общественото внимание към проблемите на околната среда и усилията, които трябва да се положат за промяната към по-добро бъдеще.
   По повод Световния ден на околната среда, РИОСВ – София организира фотоконкурс на тема: „Възстановяване на екосистемите“.
   Участниците ще бъдат изправени пред задачата чрез фотоси да покажат как биха помогнали за възстановяване на екосистемите и да споделят мнение към тях.

Целите на конкурса са да насочим вниманието към възстановяване и опазване на околната среда и осмисляне значението на екосистемите за живота на Планетата.

Условия за участие:

 • Участниците да се намират в териториалния обхват на Регионалната инспекция по околна среда и водите – София.
 • Всеки фотос да бъде придружен с данни за участниците: имена, адрес, телефон за връзка или имейл.
 • Най-добрите представители ще бъдат отличени с предметни награди.

Краен срок за участие: 06.06.2021 г., 23:59 ч.

Обявяване на победителите: 07.06.2021 г.


РИОСВ – София отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие

   По повод 22 май - Международния ден на биологичното разнообразие за 2021 година, РИОСВ – София участва в отбелязването на 20 май - Световния ден на пчелите съвместно с община Елин Пелин. Отбелязването на деня премина с кратка визуална презентация пред учениците от III и IVклас на НУ „Христо Ботев“, представена от експерт на инспекцията. Целта на събитието е да се обърне специално внимание на пчелите, свързано с информиране на обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, за защита на застрашените от изчезване пчели, показвайки тяхната ключова роля за опрашването на растенията за биоразнообразието и за живота на Земята.
   Мотото за Деня на биологичното разнообразие за 2021 година е: „Ние сме част от решението“. Темата е продължение на миналогодишната и в рамките на всеобхватната тема: „Нашите решения са в природата“, служеща като напомняне, че биологичното разнообразие остава отговор на предизвикателствата за устойчивото развитие.

  

 


Започна регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ)

Тази година Европейската седмица на мобилността е под мотото: „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави.“ Основното събитие се провежда всяка година от 16 до 22 септември, като завършва с популярния „Ден без автомобили“. Местните власти се насърчават да използват основната седмица, за да тестват иновативни мерки за планиране, да популяризират нова инфраструктура и технологии, да измерват качеството на въздуха и да получават обратна връзка от обществеността. С присъединяването на повече градове всяка година и с огромната си медийна видимост, кампанията е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея.          


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

Мобилният събирателен пункт за райони „Възраждане“, „Илинден“ и „Красна поляна“ ще бъде на 14 май 2021 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Пиротска“, след бул. „Константин Величков“, до парк Света Троица (срещу пожарната).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София от началото на 2012 г..

Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

График на мобилен събирателен пункт за май 2021 г.: тук.


 

Към седващата страница

 

                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София