background
logotype

МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet” – изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа

Събитието ще се проведе в София от 5 до 7 март 2014 г.

Специализираното събитие „Save the Planet” ще представи новостите в областта на управлението на отпадъци. Секторът има голям потенциал за развитие и привлича интереса на бизнеса и общините.
 
„Save the Planet“ ще се проведе под патронажа на Министерството на околната среда и водите и се организира ежегодно от Виа Експо. Като държавна институция, пряко ангажирана в тази област, министерството ще вземе участие в конференцията за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа. Компетенциите на ведомството са свързани с подготовка и реализация на програми и проекти, разработване на нормативни актове и стратегии, координация и контрол по прилагане на европейските и национални изисквания по управлението на отпадъци.
 
Австрия е страна партньор на изявата и акцентът на изложението ще бъде Австрийският павилион, който ще е разположен на по-голяма изложбена площ.
 
Водещи компании от Австрия, България, Германия, Дания, Полша, Словения, Швеция и Швейцария ще запознаят посетителите с технологии и оборудване за третиране, включително събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци.
 
Актуални законодателни промени, укрепване на партньорството между обществения и частния сектор, стратегии за превенция и рециклиране ще са основните сесии на „Европейския ден за управление на отпадъците”. Той ще се проведе в партньорство с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP).
 
Глобални и локални перспективи в производството на енергия от отпадъци ще бъдат представени от лектори от Съвета за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT).
2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София