background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ


РИОСВ - София търси да назначи: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони" в отдел „Превантивна дейност" към дирекция „Контролна и превантивна дейност" " по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСл /до завръщане на титуляра/. Работно място офис Перник.

 

 

Публукувано на: 23.11.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „„Специализирани регистри" в отдел „Превантивна дейност" към дирекция „Контролна и превантивна дейност" по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСл /до завръщане на титуляра/ 1 бр.

 

Публукувано на: 23.11.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: Старши специалист в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" 

Протокол за допуснати и недопуснате кандидати

 

Публукувано на: 18.10.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: Старши юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”  по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСл /до завръщане на титуляра/. Работно място офис Перник

 

Публукувано на: 18.10.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 2 бр.

Протокол за допуснати и недопуснате кандидати

Система за оценяване

Протокол за допуснати кандидати до интервю

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с обявен конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в административно звено: отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ направление  „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност” при РИОСВ – София, Ви информираме, че насрочения тест за 25.11.2022 г. от 11:00 ч. ще се проведе на 24.11.2022 г. от 11:00 ч.

 

Комисия, съгласно Заповед № РД-148/08.11.2022 г. на директора на РИОСВ – София.

 

 

Публукувано на: 18.10.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда“ вотдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“

Протокол за допуснати и недопуснате кандидати

Система за оценяване 

Протокол за допуснати кандидати до интервю

 

Публукувано на: 18.10.2022 г.

 


РИОСВ - София търси да назначи: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“.

Протокол за допуснати и недопуснате кандидати

Допуснати кандидати до интервю

 

Публукувано на: 18.10.2022 г.


РИОСВ - София търси да назначи: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“ – 2 бр.

Протокол за допуснати и недопуснате кандидати 

Система за оценяване 

Допуснати кандидати до интервю

 

 

 

Публукувано на: 18.10.2022 г.

  

 
2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София