background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ

Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление  „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.; изнесено работно място – гр. Перник

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 02.11.2020 г.

Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

 

Публикувано на 02.11.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 02.11.2020 г.


Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“  – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

 

 

Публикувано на 02.11.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

Публикувано на 02.11.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 

Публикувано на 19.08.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Публикувано на 20.07.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Специализирани регистри“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“– 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Публикувано на 19.05.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опазване на водите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

  Публикувано на 19.05.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

Публикувано на 19.05.2020 г.Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“  – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Публикувано на 19.05.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 

Публикувано на 19.05.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Специализирани регистри“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“– 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-39/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опазване на водите“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-37/01.04.2020 г. 

  Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-36/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в отдел „Превантивна дейност“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“  – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-38/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-40/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура - Заповед № РД-41/01.04.2020 г.

Публикувано на 09.03.2020 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 13.01.2020 г.


Търси да назначи:

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 28.08.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ към дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Публикувано на 13.08.2019 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 03.06.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

НАЧАЛНИК на отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 18.04.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен счетоводител в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 05.04.2019 г.


Търси да назначи:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в дирекция „Административни, финансови  и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Публикувано на 19.03.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в   отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

Публикувано на 18.03.2019 г.


Търси да назначи:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в дирекция „Административни, финансови  и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 30.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Управление на отпадъците“ в отдел „Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ внаправление   „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ в отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори и опасни химични вещества“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност“  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори и опасни химични вещества“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност“  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“   – 2 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


 

 
 
 
 
2021  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София