background
logotype

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ


Търси да назначи:

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 28.08.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ към дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Публикувано на 13.08.2019 г.


Търси да назначи:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 03.06.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

НАЧАЛНИК на отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 18.04.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен счетоводител в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 05.04.2019 г.


Търси да назначи:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в дирекция „Административни, финансови  и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Публикувано на 19.03.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в   отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

Публикувано на 18.03.2019 г.


Търси да назначи:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в дирекция „Административни, финансови  и правни дейности”   – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 30.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в направление „Управление на отпадъците“ в отдел „Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите” към дирекция „Контролна и превантивна дейност” – 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ внаправление   „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ в отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори и опасни химични вещества“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност“  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление  „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ в отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори и опасни химични вещества“ към  дирекция „Контролна и превантивна дейност“  - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“ към дирекция „Контролна и превантивна дейност“   – 2 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

Публикувано на 25.01.2019 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен счетоводител в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Публикувано на 19.11.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

Публикувано на 19.11.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 06.07.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ - ВОДАЧ НА МПС в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 06.07.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 06.07.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

Публикувано на 04.06.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ - ВОДАЧ НА МПС в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 04.06.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 17.04.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши  експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 17.04.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

Публикувано на 17.04.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт в отдел "Защита на природата" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Публикувано на 21.03.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 22.02.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 26.01.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт експерт в отдел "Оценка на въздействието на околната среда и екологична оценка" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

Публикувано на 16.01.2018 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 22.12.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 27.11.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Публикувано на 17.11.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в  дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 16.11.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт в отдел "Защита на природата" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Публикувано на 14.11.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Оценка на въздействието на околната среда и екологична оценка" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

Публикувано на 14.11.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши  експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Публикувано на 26.10.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Защита на природата" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ   

Публикувано на 25.10.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ - ВОДАЧ НА МПС в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Публикувано на 03.10.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 12.09.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 05.09.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Оценка на въздействието на околната среда и екологична оценка" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Публикувано на 04.09.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ - ВОДАЧ НА МПС в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Оценка на въздействието на околната среда и екологична оценка" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 


Обявява конкурс за длъжността:

Директор на дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 13.03.2017 г.

 

Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Оценка на въздействието на околната среда и екологична оценка" към дирекция "Превантивна дейност" - 2 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

Публикувано на 01.03.2017 г.

 


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

Публикувано на 28.02.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

Публикувано на 28.02.2017 г.


 

Обявява конкурс за длъжността:

 

Младши експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

Публикувано на 28.02.2017 г.

 

Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

Публикувано на 20.02.2017 г

 


Обявява конкурс за длъжността:

ИЗПЪЛНИТЕЛ - ВОДАЧ НА МПС в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” - 1 бр.

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Публикувано на 20.02.2017 г

 


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

 

 

Публикувано на 14.02.2017 г.

 


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

 

Публикувано на 18.01.2017 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши специалист в дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

 

 

 

 

Публикувано на 24.11.2016 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр. (за заместване на друг служител)

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

Публикувано на 15.11.2016 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Началник на отдел "Защита на природата" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

 

Публикувано на 07.11.2016 г.


Обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

Публикувано на 10.10.2016 г.


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ– СОФИЯ

Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Оценка на въздействието на околната среда и екологична оценка" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

Публикувано на 10.10.2016 г.


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ– СОФИЯ

Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

 

 

Публикувано на 09.08.2016 г.


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ– СОФИЯ

Обявява конкурс за длъжността:

Началник на отдел "Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

 

Публикувано на 21.04.2016 г.

 


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ– СОФИЯ

Обявява конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел "Защита на природата" към дирекция "Превантивна дейност" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕН ТЕСТ И ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ"

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

 

Публикувано на 15.04.2016 г.

 


 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕН ТЕСТ И ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ– СОФИЯ

Обявява конкурс за длъжността:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр.

Минимални и специфични изисквания:висше образование степен „Бакалавър“ – специалности:„Счетоводство и контрол“, „Финанси“, счетоводно-икономическо образование с профил „Счетоводна отчетност“; професионален опит – 3 /три/ години; минимален ранг – IVмладши; допълнителна квалификация - компютърна грамотност и ползване на чужд език.

Начин на провеждане на конкурса:  решаване на тест и интервю.

Минимален размер на заплата за длъжността „Главен счетоводител“ – 620 (шестстотин и двадесет) лева.

Необходимите документи за участие са:

Заявление и декларация за участие в конкурса по образец съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен; копия от документи за придобит професионален опит и ранг (ако има такъв), други документи,  удостоверяващи опита и квалификацията.

След подбор по документи, кандидатите допълнително ще бъдат уведомени за датата на решаване на теста и интервюто.

Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на РИОСВ – София, гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, както и публикувани на интернет страницата на Инспекцията.

Документите за участие в конкурса се приемат до 14 дни от публикуването на обявата /до 8 април 2015г./, на горепосочения адрес, с входящ номер на „Едно гише“ – ет. 1, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.30ч., лично от кандидатите или от законно упълномощен от тях представител.

26.03.2015 г.

 

 

 


 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕН ТЕСТ И ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ "СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ"

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ"

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ– СОФИЯ

Обявява конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – 1 бр.

Минимални и специфични изисквания:висше образование степен магистър - специалност „Право“; професионален опит – 1 /една/ година; минимален ранг – Vмладши; допълнителна квалификация - компютърна грамотност и ползване на чужд език.

Начин на провеждане на конкурса:  решаване на тест и интервю.

Основна заплата за длъжността "Старши юрисконсулт" – 700 (седемстотин) лева.

Необходимите документи за участие са:

Заявление и декларация за участие в конкурса по образец съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен; копия от документи за придобит професионален опит и ранг (ако има такъв);копие от свидетелство за юридическа правоспособност, други документи,  удостоверяващи опита и квалификацията.

След подбор по документи, кандидатите допълнително ще бъдат уведомени за датата на решаване на теста и интервюто.

Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на РИОСВ – София, гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, както и публикувани на интернет страницата на Инспекцията.

Документите за участие в конкурса се приемат до 14 дни от публикуването на обявата /до 12февруари 2015 г./, на горепосочения адрес, с входящ номер на „Едно гише“ – ет. 1, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч., лично от кандидатите или от законно упълномощен от тях представител.

30.01.2015 г.

 

 
 
 
 

Обявява конкурс за длъжността:

Старши специалист в дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 


Обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел "Опазване чистотата на атмоферния въздух и опасни химични вещества" към дирекция "Контрол на околната среда" - 1 бр.

 

Пълният текст на обявата може да намерите тук.

 
 
 
 
2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София