background
logotype

 

 

Екипът на РИОСВ – София съвместно с МОСВ, ПУДООС и ИАОС почистваха Ловния парк, гр. София  и  по първоначални данни са събрали 1 тон 380 кг отпадъци.

 

Събраните отпадъци от териториалния обхват на РИОСВ – София бяха извозени на регионалните депа, като за транспортните средства, които се включиха в инициативата бе осигурен свободен достъп.

На 26 и 27 април общините бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия.

Над 1200 служители от Министерство на околната среда и водите и регионалните структури се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден” на територията на  цялата  страна.  

 

За трета поредна година Министерството на околната среда и водите беше основен партньор на кампанията „Да изчистим България за един ден”. 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София