background
logotype

При осъщесвяване на информационните си функции РИОСВ- София разработва и участва в провеждането на дейности повишаващи общественото съзнание и култура в областта на околната среда.

Организират се кампании на национално и местно ниво  на територията на РИОСВ-София, издават се информационни образователни материали, разработват се образователни програми за различни възрастови групи.

 

 

 

РИОСВ – София стопанисва ПРИРОДОЗАЩИТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР “ВИТОША” , който предлага възможности за провеждане на програми за екологично обучение със съвременно демонстрационно оборудване. Програмите могат да бъдат приложени към училищната програма, както и да бъдат съчетани със специфичните паркови особености и дадености.

Заявки за групови посещения тел: 955 41 52

2021  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София