background
logotype

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета по месеци 2024

Отчет на касово изпълнение на сметките за чужди средства по месеци 2024

Отчет на касово изпълнение на бюджета по месеци 2023

Отчет на касово изпълнение на сметките за чужди средства по месеци 2023

Бюджет на РИОСВ - София за 2017 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2018 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2018 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2019 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2019 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2020 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2020 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2021 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2021 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2022 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2022 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2023 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2023 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2024 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2024 г.

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София