background
logotype

Отчет на касово изпълнение на бюджета по месеци 2023

Отчет на касово изпълнение на сметките за чужди средства по месеци 2023

Бюджет на РИОСВ - София за 2017 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2018 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2018 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2019 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2019 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2020 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2020 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2021 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2021 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2022 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2022 г.

Бюджет на РИОСВ - София за 2023 г.

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2023 г.

 

 

2023  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София