background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

 

Поради множество постъпили сигнали за ранени защитени видове, обръщаме внимание, че е ЗАБРАНЕНО животните да се преместват от мястото, на което са намерени.
При намиране на защитен вид животно трябва да се свържете с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), ако то е в безпомощно състояние. В случай, че може да оцелее без намеса се оставя на място.
В последните дни РИОСВ – София предприе действия за настаняване на защитени птици в Спасителен център „Зоологическа градина – София“.

     


В зависимост от това на какво животно сте попаднали, вариантите да потърсите помощ и/или съвет са няколко, предвид какъв е вида, който сте намерили.
Повече информация може да намерите тук.


РИОСВ – София се включи в традиционната кампания „Капачки за бъдеще“

   РИОСВ – София сe включи в благотворителната кампания по събиране на пластмасови капачки, която се проведе на площад „Батенберг“ на 30 май. Целта е да се съберат пари за закупуване на нова детска линейка. Кампанията е осма поред. През годините инициативата е подпомогнала десетки лечебни заведения с апаратура и кувьози.
Екипът на РИОСВ – София предаде капачки, събирани в продължение на 10 месеца.
Освен благотворителния ефект от кампанията, който ще доведе до спасяване на човешки животи, кампанията напомня и че процесът на рециклиране допринася за намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда.

  


 

Световен ден на околната среда
 (05.06.2021 г.)

   Световният ден на околната среда е прогласен за празник през 1972 година от ООН и се чества от 1974 година. Организират се всякакви инициативи, които да насочат общественото внимание към проблемите на околната среда и усилията, които трябва да се положат за промяната към по-добро бъдеще.
   По повод Световния ден на околната среда, РИОСВ – София организира фотоконкурс на тема: „Възстановяване на екосистемите“.
   Участниците ще бъдат изправени пред задачата чрез фотоси да покажат как биха помогнали за възстановяване на екосистемите и да споделят мнение към тях.

Целите на конкурса са да насочим вниманието към възстановяване и опазване на околната среда и осмисляне значението на екосистемите за живота на Планетата.

Условия за участие:

  • Конкурсът е предназначен за деца и ученици без възрастова граница

  • Участниците да се намират в териториалния обхват на Регионалната инспекция по околна среда и водите – София.
  • Всеки фотос да бъде придружен с данни за участниците: имена, адрес, телефон за връзка или имейл.
  • Най-добрите представители ще бъдат отличени с предметни награди и техните фотоси ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – София: https://www.riew-sofia.org/

Краен срок за участие: 06.06.2021 г., 23:59 ч.

Обявяване на победителите: 07.06.2021 г.


РИОСВ – София отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие

   По повод 22 май - Международния ден на биологичното разнообразие за 2021 година, РИОСВ – София участва в отбелязването на 20 май - Световния ден на пчелите съвместно с община Елин Пелин. Отбелязването на деня премина с кратка визуална презентация пред учениците от III и IVклас на НУ „Христо Ботев“, представена от експерт на инспекцията. Целта на събитието е да се обърне специално внимание на пчелите, свързано с информиране на обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, за защита на застрашените от изчезване пчели, показвайки тяхната ключова роля за опрашването на растенията за биоразнообразието и за живота на Земята.
   Мотото за Деня на биологичното разнообразие за 2021 година е: „Ние сме част от решението“. Темата е продължение на миналогодишната и в рамките на всеобхватната тема: „Нашите решения са в природата“, служеща като напомняне, че биологичното разнообразие остава отговор на предизвикателствата за устойчивото развитие.

  

 


Започна регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ)

Тази година Европейската седмица на мобилността е под мотото: „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави.“ Основното събитие се провежда всяка година от 16 до 22 септември, като завършва с популярния „Ден без автомобили“. Местните власти се насърчават да използват основната седмица, за да тестват иновативни мерки за планиране, да популяризират нова инфраструктура и технологии, да измерват качеството на въздуха и да получават обратна връзка от обществеността. С присъединяването на повече градове всяка година и с огромната си медийна видимост, кампанията е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея.          


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

Мобилният събирателен пункт за райони „Възраждане“, „Илинден“ и „Красна поляна“ ще бъде на 14 май 2021 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Пиротска“, след бул. „Константин Величков“, до парк Света Троица (срещу пожарната).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София от началото на 2012 г..

Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

График на мобилен събирателен пункт за май 2021 г.: тук.


 

Към седващата страница

 

                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2021  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София