background
logotype

Решение № 12-ДО-1453-00/14.09.2018 г. - "АБ" АД 

Решение № 12-ДО-1192-05/16.08.2018 г. - "АВТОТИМ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1447-00/14.05.2018 г. - "АЖМ-ГРУП" ЕООД

Решение № 12-ДО-1411-01/24.07.2018 г. - "АПОЛО МЕТАЛС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1441-01/18.09.2018 г. - "БЕРГОВИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1458-00/17.12.2018 г. - "БМР" ООД 

Решение № 12-ДО-1437-01/13.08.2018 г. - "БУЛ СТИЙЛ ТРЕЙД" ЕООД

Решение № 12-ДО-1449-00/03.08.2018 г. - "ГАЛАНТ ЛАВЪР" ООД

Решение № 12-ДО-1277-01/02.08.2018 г. - "ДИЕМ - 56" ООД 

Решение № 12-ДО-1455-01/08.10.2018 г. - "ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1454-00/18.09.2018 г. - "ЕКОЛЕНД РЕСУР ЕООД

Решение № 12-ДО-1358-02/03.08.2018 г. - "ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1440-00/12.04.2018 г. - "ЕКОПРОЕКТ СОФИЯ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1448-00/05.06.2018 г. - "ЕКОСЕЙФ" ООД

Решение № 12-ДО-1448-01/07.09.2018 г. - "ЕКОСЕЙФ" ООД

Решение № 12-ДО-1221-03/22.03.2018 г. - "ЕКОТРАНС ГРУП 11" ООД

Решение № 12-ДО-1258-02/02.08.2018 г. - ЕТ "МАРИАН КИРИЛОВ СТОЯНОВ"

Решение № 12-ДО-1421-02/21.03.2018 г. - "ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1451-00/13.08.2018 г. - "ИН МАКС ГРУП" ЕООД

Решение № 12-ДО-1249-02/18.12.2018 г. - "ИНВЕСТРЕЦИКЛИНГ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1249-03/18.12.2018 г. - "ИНВЕСТРЕЦИКЛИНГ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1314-03/08.08.2018 г. - "КАТЕР 2004" ЕООД

Решение № 12-ДО-1446-00/26.04.2018 г. - "КОМЕТЕХ" ООД

Решение № 12-ДО-1329-04/12.06.2018 г. - "ЛЮДОН ТРАНС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1193-03/06.07.2018 г. - 'МЕГА РЕЦИКЛИНГ - ГРУП" ЕООД 

Решение № 12-ДО-1383-02/18.12.2018 г. - "МЕТАЛ ГРУП 2020" ЕООД

Решение № 12-ДО-1255-05/31.12.2018 г. - "МЕТАЛВАЛИУС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1257-02/20.02.2018 г. - "МЕТАЛЕНЕРДЖИ" ООД

Решение № 12-ДО-1439-01/07.08.2018 г. - "МЕТАЛСКРАП БЪЛГАРИЯ" АД

Решение № 12-ДО-1456-00/21.12.2018 г. - "МИМО КОРПОРЕЙШЪН" ООД

Решение № 12-ДО-1450-00/02.08.2018 г. - "МК ИНЖЕНЕРИНГ 2002" ЕООД

Решение № 12-ДО-1354-04/10.05.2018 г. - "МКД-69" ООД

Решение № 12-ДО-1248-04/08.11.2018 г. - "НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1243-00/21.03.2018 г. - "ПЕТРОЛ СЪРВИС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1328-02/17.01.2018 г. - "С И Н МЕТАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1328-03/13.08.2018 г. - "С И Н МЕТАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1426-01/26.04.2018 г. - "СЛОПАРАЯ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1204-02/28.08.2018 г. - "СОФИЙСКА ВОДА" АД

Решение № 12-ДО-1287-05/25.10.2018 г. - "СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ООД

Решение № 12-ДО-1442-01/04.12.2018 г. - "ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД" ООД

Решение № 12-ДО-1336-02/21.09.2018 г. - "УНИТРЕЙД 2002" ООД

Решение № 12-ДО-1350-01/31.08.2018 г. - "УНИТРЕЙД 2011" ООД

Решение № 12-ДО-1247-03/10.05.2018 г. - "ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД

Решение № 12-ДО-1247-04/15.08.2018 г. - "ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД

Решение № 12-ДО-1415-01/31.09.2018 г. - "ХИДРА МЕТАЛ" ООД

Решение № 12-ДО-1374-02/08.10.2018 г. - "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД

Решение  12-ДО-1208-06/26.04.2018 г. - "ЯГУАР - 02" ЕООД

Решение  12-ДО-1299-01/13.08.2018 г. - "ЯК МЕТАЛ" ЕООД

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София