background
logotype

Решение № 12-ДО-1421-00/28.07.2016 г.  - "А.С.А. БЪЛГАРИЯ" EООД

Решение № 12-ДО-1422-00/09.08.2016 г.  - "АБВ1 ИНЖИНЕРИНГ" ООД

Решение № 12-ДО-1192-04/10.05.2016 г.  - "АВТОТИМ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1216-03/26.02.2016 г.  - "АЛФА КОЛЕКТ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1406-00/26.02.2016 г.  - "АЛФА ТРЕЙД 1" ЕООД

Решение № 12-ДО-1427-00/26.09.2016 г.  - "АЛФЕ МЕТАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1415-00/14.05.2016 г.  - "АМС ИМОТИ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1411-00/27.04.2016 г.  - "АПОЛО МЕТАЛС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1424-00/18.08.2016 г.  - "АУТО ГРУП 3" ООД

Решение № 12-ДО-1402-00/29.01.2016 г.  - "БАРИТ МАЙНИНГ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1414-00/19.05.2016 г.  - "БО-ТЕ МЕТАЛ " ООД

Решение № 12-ДО-1260-02/23.02.2016 г.  - "БРАНКОВ КОМЕРС " ООД

Решение № 12-ДО-1316-01/14.05.2016 г.  - "ВАЛПЕТ КОНСУЛТ " EООД

Решение № 12-ДО-1327-03/05.02.2016 г.  - "ГЛОБЪЛ РЕСАЙКЛИНГ" EООД

Решение № 12-ДО-1327-04/07.11.2016 г.  - "ГЛОБЪЛ РЕСАЙКЛИНГ" EООД

Решение № 12-ДО-1327-05/23.12.2016 г.  - "ГЛОБЪЛ РЕСАЙКЛИНГ" EООД

Решение № 12-ДО-1412-00/10.11.2016 г.  - "ДАРО КАР" EООД

Решение № 12-ДО-1304-02/13.12.2016 г.  - "ДИАНА РГ" EООД

Решение № 12-ДО-1419-00/01.07.2016 г.  - "ДКЦ XVIII-СОФИЯ" EООД

Решение № 12-ДО-1235-02/08.06.2016 г.  - "ЕКО БОЖУР" EООД

Решение № 12-ДО-1251-03/23.03.2016 г.  - "ЕКОСТИЙЛ" EООД

Решение № 12-ДО-1251-04/06.12.2016 г.  - "ЕКОСТИЙЛ" EООД

Решение № 12-ДО-1348-01/14.05.2016 г.  - "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" EООД

Решение № 12-ДО-1195-02/13.12.2016 г.  - ЕТ "ДИАНА РГ - ДИМИТРИНА СИТАРСКА"

Решение № 12-ДО-1407-00/05.04.2016 г.  -  ЕТ "ЯНА ЗАРЕВА

Решение № 12-ДО-1399-01/14.11.2016 г.  - "ИВКОМПЛЕКТ" EООД

Решение № 12-ДО-1430-00/08.12.2016 г.  - "ЙОРИМЕД" EООД

Решение № 12-ДО-1214-01/17.06.2016 г.  - "ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС" АД

Решение № 12-ДО-1394-01/08.07.2016 г.  - "КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ" АД

Решение № 12-ДО-1394-02/26.09.2016 г.  - "КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ" АД

Решение № 12-ДО-1324-01/25.08.2016 г.  - "КОМПАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИКА" АД

Решение № 12-ДО-1425-00/02.09.2016 г.  - "КРАЛТРЕЙС" ООД

Решение № 12-ДО-1409-00/25.03.2016 г.  - "КРАМ МЕТАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1423-00/08.08.2016 г.  - "КРАСИ-БАС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1420-00/07.07.2016 г.  - "ЛЕКС МЕТАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1222-02/08.08.2016 г.  - "ЛЮБИ - Т.В." ЕООД

Решение № 12-ДО-1413-00/05.05.2016 г.  - "МАМЕЛ" ООД

Решение № 12-ДО-1417-00/20.05.2016 г.  - "МБАЛ - ПИРДОП" АД

Решение № 12-ДО-1418-00/18.08.2016 г.  - "МЕТАЛ ГРУП 2015" ЕООД

Решение № 12-ДО-1285-01/22.05.2016 г.  - "МЕТАЛ ЛЕНД" ООД

Решение № 12-ДО-1428-00/10.11.2016 г.  - "МЕТАЛ ПЛЮС 2015" ЕООД

Решение № 12-ДО-1360-02/22.12.2016 г.  - "МЕТАЛ ТРЕЙДЪР" ЕООД

Решение № 12-ДО-1405-00/22.02.2016 г.  - "МИМО КОРПОРЕЙШЪН" ООД

Решение № 12-ДО-1354-02/26.09.2016 г.  - "МКД -69" ООД

Решение № 12-ДО-1333-01/14.05.2016 г.  - "НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД" ЕООД

Решение № 12-ДО-1220-01/13.01.2016 г.  - "НИКСМЕТАЛ-ГРУП" ЕООД

Решение № 12-ДО-1220-02/13.06.2016 г.  - "НИКСМЕТАЛ-ГРУП" ЕООД

Решение № 12-ДО-1401-00/21.01.2016 г.  - "РЕСАЙКЪЛ ТРЕЙД" ЕООД

Решение № 12-ДО-1404-00/12.02.2016 г.  - "РЕСТИЙЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1404-01/02.11.2016 г.  - "РЕСТИЙЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1317-01/01.03.2016 г.  - "РОВТЕЛ СТИЙЛ" ООД

Решение № 12-ДО-1403-00/02.02.2016 г.  - "РОЕЛ-98" ООД

Решение № 12-ДО-1429-00/13.12.2016 г.  - "Р-СКРАП" ЕООД

Решение № 12-ДО-1389-01/04.05.2016 г.  - "САНДЕРО ГРУП" ЕООД

Решение № 12-ДО-1400-00/22.01.2016 г.  - "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1426-00/21.09.2016 г.  - "СЛОПАРАЯ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016 г.  - "СОФИНВЕСТ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1280-03/22.12.2016 г.  - "ТАЛЕКС МЕТАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1286-01/05.02.2016 г.  - "ТЕМП КОРЕКТ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1408-00/23.03.2016 г.  - "ТИ ЕЛ СИ" ООД

Решение № 12-ДО-1410-00/04.05.2016 г.  - "ТИЕЛ-ТЕМИ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1346-02/15.03.2016 г.  - "ТИНС ТРЕЙД 2000" ЕООД

Решение № 12-ДО-1336-01/17.06.2016 г.  - "УНИТРЕЙД - 2002" ЕООД

Решение № 12-ДО-1318-01/18.08.2016 г.  - "ФЕНИКС ЕЛИТ" ЕАД

Решение № 12-ДО-1267-02/29.03.2016 г.  - "ФЕНИКС МЕТАЛ" ЕООД

Решение № 12-ДО-1203-03/25.01.2016 г.  - "ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1203-04/22.12.2016 г.  - "ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД

Решение № 12-ДО-1416-00/19.05.2016 г.  - "ХИДРА МЕТАЛ" ООД

Решение № 12-ДО-1374-01/24.02.2016 г.  - "ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД

Решение № 12-ДО-1210-02/27.04.2016 г.  - "ШОЛЦ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Решение № 12-ДО-1392-01/09.08.2016 г.  - "ЩРАБАГ" ЕАД

Решение № 12-ДО-1208-04/26.02.2016 г.  - "ЯГУАР-02" ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София