background
logotype

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

  1. Уведомление за класификация съгласно чл.103 ал.1 от ЗООС Приложение №1(внася се в МОСВ при инвестиционно предложение в РИОСВ) – Приложение №1
  2. Формат Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии – Приложение №2 (внася се при РИОСВ)
  3. Заявление за Доклад за безопастност- Приложение №3 (внася се в ИАОС)
  4. Формат за Доклад за безопастност- Приложение №4 (внася се в ИАОС)
  5. Формат Вътрешен авариен план – Приложение №5, част I(внася се в РИОСВ)
  6. Формат Вътрешен авариен план – Приложение №5, част II (внася се с Доклад за безопастност в ИАОС)
  7. Формат докладване проиграването на Външен авариен план- Приложение №7 (внася се в РИОСВ)
2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София