background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г., изм. и доп.) и на основание чл. 3, ал. 2 от същата,енеобходимо всрок до 31.03.2018 г.да представите в РИОСВ – София нахартиен носител и на електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., информация съгласно приложение № 3 за пуснатите на пазара за първи път продукти, през 2017 г.

Обръщам Ви внимание, при тълкуването на чл. 3, ал. 2 от Наредбата да се разбира:

  1. Под нов продукт се има предвид, всеки продукт попадащ в Приложение № 1 на Наредбата, пуснат през календарната годината (2017 г.) на територията на страната.
  2. В РИОСВ-София докладват само фирми със седалище на територията на гр. София и София област извършващи:
    • собствено производство (производители);
    • внос от страни извън Европейския съюз (ЕС) (вносители) 2;
    • внос от страни членки на ЕС (дистрибутори) 3,

като само същите изготвят справката по Приложение № 3 от Наредбата за общите количествата продукти пуснати в страната за периода 01.01.2017 до 31.12.2017 г..

Приложение № 3 (формата на докладването) може да намерите ТУК.

Обръщам Ви внимание, че количеството на пуснатите продукти през 2017 г. се представя в кг. или тон за година.

Обръщам Ви внимание, че количеството на пуснатите продукти през 2015 г. се представя в кг. или тон за година.

 Горецитираната прилагаща Наредба, може да намерите в раздел „Законодателство” на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите: www.moew.government.bg.

Приложение № 7 може да намерите ТУК.

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София