background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

РИОСВ – София уведомява, че в района на Долни Богров е установено запрашаване вседствие на селскостопански, мелиоративни дейности. От Инспекцията са уведомили дежурния екип от Столичния инспекторат за предприемане на действия съгласно компетенциите им.

Към седващата страница

2020  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София