background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Решенията се предоставят за обществен достъп в сградата на РИОСВ - София на бул. „Цар Борис ІІІ” 136, 10 етаж/ за период от 14 дни от датата на обявяването им на информационното табло.

Решенията се намират и в отдел “ПД”.

Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2024

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2023

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2022

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2021

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2020

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2019

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2018

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2017

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2016

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2015

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2014

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2013

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2012

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2011

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София