background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

10 май – 30 юни е периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели.

В България се събира лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia), които са включени в Приложение 4 към Закона за биологичното разнообразие.

Напомняме да се спазват режимите, реда и условията за тяхното устойчиво ползване (Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г.), да ги опазваме, като част от богатото ни биологично разнообразие.

          

СПИСЪК С ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЖИВИ ОХЛЮВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – СОФИЯ, МАЙ 2021 г.

 


Във връзка с често постъпващи сигнали в РИОСВ – София и изискване на гражданите за намеса на Инспекцията (проверка на законосъобразността на сеч и кастрене на дървесна растителност в границите на населените места) обръщаме внимание, че сигналите трябва да се подават в съответната община.

На внимание на общините напомняме, че при птиците започна периода на гнездене, мътене и отглеждане на малките. Стриктно защитени на територията на цялата страна са видовете птици, включени в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В тази връзка следва да се прекратят предвидените от общините сечи на дървета и окастряне на клони до 30 юни, с цел опазване на птиците, тъй като тези дейности биха довели до тяхното обезпокояване (увреждане или унищожаване на гнезда или екземпляри).

РИОСВ – София може да се намеси в случай, че дървото е обявено за забележително или вековно със заповед на министъра на околната среда и водите, по реда на глава „Пета“ от ЗБР.


 Празнично ни е!

Предстоящите празници се отбелязват сизобилие от цветя (диви циклами, диви орхидеи, съсънки, перуники, гладиоли, пролетно котенце, рилска иглика, минзухари и др.), билки (червен божур, лечебна иглика) и малки букетчета (цветя от поля и планини, върбови клонки). Зачестяват случаите на нерегламентирана търговия. Не купувайте от продавачи, които нямат разрешение за търговска дейност.А търговците в цветарските магазини не трябва да купуват от цветните борси растения за букети без документи. Най-честият случай на нарушение е с бодлив залист.

Много от цветята, които се предлагат, всъщност са зашитени и забранени за събиране, отрязване, изкореняване и търговия. Много от тях се срещат само в нашата страна и никъде другаде по света. Това са т.нар. ендемити, които трябва да пазим от изчезване.

За да продължат дивите цветя да радват всички, нека ги оставим в природата!Само така околната среда ще бъде съхранена, ще запазим хармонията с нея и ще предадем традициите и празниците за бъдещите поколения, ползвайки разумно природните ресурси.

 

Към седващата страница

 

                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София